پاسخ استفتاء : نامه به آقای سید حمید روحانی در صرف وجوه برای نشر کتب اسلامی
 •   پاسخ استفتاء
  زمان: 13 اسفند 1353 / 20 صفر 1395 (1)
  مکان: نجف
  موضوع: صرف وجوه برای نشر کتابهای اسلامی - سیاسی
  سؤال کننده: روحانی (زیارتی)، سید حمید
  [بسمه تعالی. پیشگاه قائد بزرگ اسلام حضرت آیت الله خمینی - متع الله المسلمین بطول بقائه
  با اهدای سلام و تحیات وافره معروض می‌دارد، صرف ثلث اموال، که حَسْب الوصیه باید به مصرف امور خیریه و بِرّیه برسد، در طبع و نشر کتب سیاسی - اسلامی که بیانگر حقایق اسلام و نظریات مراجع عظام در مقابله و مبارزه با ظَلَمه، حکام جور و استعمارگران باشد و جهت روشنگری و انقلاب فکری اسلامی به کار آید چه صورت دارد؟ مستدعی است نظر شریف را بیان فرمایید. ادام الله ظلکم علی رئوس الأنام.]
  بسمه تعالی
  آنچه مربوط به ترویج شرع مطهر و بیان حقایق اسلام در مقابله با حکام جور و ظَلَمه و مطلع ساختن طبقات مردم از مسائل اسلامی است و نشر کتب مربوطه به این امور، از امور خیریه بلکه بهترین خیرات است. و اگر وصیت به ثلث یا نذر و عهد و غیر اینها متعلق به خیرات و مبرات است، صرف در این امور جایز و راجح است.
  روح الله الموسوی الخمینی