نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: آذر 1352 / ذی القعده 1393
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: مصطفوی، فریده
  بسمه تعالی
  دختر عزیزم
  نامه‌های شما رسید؛ از سلامت شماها مسرور شدم. امید است خداوند تعالی به همه شماها خوشی و خرمی و سلامت عنایت فرماید. پدرت گرفتاریهای زیاد و روزافزون دارد؛ محتاج به دعای شما و دیگران است. خدمت جناب آقای اعرابی و خانم فرشته (1) عزیزم سلام برسانید. از همه امید دعا دارم. والسلام علیک.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>