تلگراف تشکر به آقای مرعشی نجفی
 •   تلگراف
  زمان: 27 فروردین 1354 / 4 ربیع الثانی 1395
  مکان: نجف
  موضوع: پیام تشکر
  مخاطب: مرعشی نجفی، سید شهاب الدین
  [بسمه تعالی‌]
  ایران - قم
  حضرت آیت الله آقای آقا نجفی - دامت برکاته
  بحمدالله سلامت هستم. از الطاف جنابعالی متشکرم. سلامت شما را خواهانم.
  خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>