نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 16 تیر 1354 / 27 جمادی الثانی 1395
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: مصطفوی، فریده (1)
  بسمه تعالی
  27 ج 2 95
  دخترم، عزیزم
  ان شاء الله تعالی با سلامت و سعادت به سربرید. از حال پدر پیرت بخواهید سلامت مزاج بحمدالله موجود است لکن در این آخر عمر ابتلائاتی دارم که طاقت فرساست، چه از اوضاع اینجا و چه از اوضاع آنجا؛ خداوند اصلاح نماید. خدمت جناب آقای اعرابی (2) و خانم فرشته عزیزم سلام برسانید. امید است همه خوش باشید. والسلام.
  کاغذ جوف را به آقای عمو (3) بدهید.
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>