نامه به یکی از دوستان و توصیه به پیگیری معالجه
 •   نامه
  زمان: ؟
  مکان: نجف
  موضوع: توصیه به پیگیری معالجه و ...
  مخاطب: روحانی، سید حمید
  بسمه تعالی
  کسالت شما موجب تأثر و نگرانی است. از خداوند تعالی شفای عاجل شما را خواهانم. استخاره بد بود. خوب است به بعض دکترهای دیگر هم مراجعه کنید، و اگر صلاح دانستند که بستری شوید، پس از چند روز مانع ندارد. راجع به اینکه نسخه‌ای به آقای مُهری (1) بدهید مانع ندارد، و چون مطالعه این نسخه عجالتاً میسور نیست، ورقه‌ای که عکسبرداری شده است فرستادم. والسلام علیکم. ضمناً از عواطف جنابعالی متشکرم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>