مصاحبه با رادیو - تلویزیون اتریش درباره علت ترک عراق
 •   مصاحبه
  زمان: 10 آبان 1357 / 29 ذی القعده 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: علت ترک عراق و مهاجرت به فرانسه
  مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو - تلویزیون اتریش
  سؤال: [چرا حضرت آیت الله عراق را ترک کردند؟]
  جواب: دولت عراق زیر فشار شاه، من را از فعالیت سیاسی که مسئولیت آن را بر دوش می‌کشم منع نمود؛ از این جهت آنجا را ترک کردم.
  - [آیا تصمیم دارید به ایران بروید؟ چرا به ایران نرفته اید؟]
  - حضور در خارج، برای افشای جرایم شاه در سطح جهانی مناسبتر است.
  - [شانس مخالفین را در به دست گرفتن قدرت چگونه ارزیابی می‌کنید؟]
  - مخالف رژیم، یک ملت است و ناچار ملت پیروز است.
  - [ارزیابی شما از شاه به عنوان رهبر کشور خصوصاً بعد از قتل عام‌ها چیست؟]
  - شاه هیچ گاه رهبر کشور نبوده و مزاحم رهبریها بوده است؛ و پس از این قتل عام‌ها پایگاهی نخواهد داشت - چنانچه در بین ملت قبلاً هم نداشته است - ولی اکنون ملت ما با بیداری بر ضد او قیام کرده است و ناچار باید این رژیم تغییر کند.
  - [نظرتان درباره تغییرات و تحولات آینده ایران چیست؟]
  - با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می‌شود. در این جمهوری یک مجلس ملی، مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد. حقوق مردم - خصوصاً اقلیتهای مذهبی - محترم بوده و رعایت خواهد شد. با احترام متقابل نسبت به کشورهای خارجی عمل می‌شود. نه به کسی ظلم می‌کنیم و نه زیر بار ظلم می‌رویم. کشور در حال حاضر ورشکست شده است و همه چیز از بین رفته است. با استقرار جمهوری اسلامی ساختمان واقعی و حقیقی کشور شروع خواهد شد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>