مصاحبه با رادیو - تلویزیون سوئد درباره لزوم انقراض سلسله پهلوی
 •   مصاحبه
  زمان: 13 آبان 1357 / 3 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: لزوم انقراض سلسله پهلوی
  مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو - تلویزیون سوئد
  سؤال: [شاه با دکتر امینی (1) وارد مذاکراتی شده است که نشان می‌دهد شاه حاضر به عقب نشینیها و نرمشهایی می‌باشد. او زندانیان سیاسی را آزاد ساخته است. آیا حضرت آیت الله می‌توانند نقشی را برای شاه، در یک دولت با آزادیهای بیشتر بپذیرند؟]
  جواب: شاه مدتی است که مشغول اجرای نقشه‌ای است که ملت را فریب دهد؛ با اشخاصی مذاکره و عقب نشینیهایی کرده که برای فریب ملت است. اما ملت حاضر نیست که شاه باشد، هر قدر هم عقب نشینی کند. حرف قاطع با پشتیبانی ملت این است که شاه، با جنایتهایی که نسبت به ملت و کشور و خیانتهایی که تاکنون کرده است، قابل پذیرش نیست؛ نه خودش و نه سلسله‌اش. باید این سلسله منقرض شود! طرز حکومت با رفراندم تعیین می‌شود.
  - [گفته اید که اگر لازم باشد، به جنگ مسلحانه دعوت خواهید کرد؛ آیا هنوز هم این نظر را دارید؟]
  - ما حتی الامکان از جنگ مسلحانه پرهیز داریم و معتقدیم به همین ترتیب که ملت پیش می‌رود کار را حل کنیم. اما اگر سرسختی نشان دهد و ابرقدرتها هم به او کمک کنند، ممکن است در این مطلب تجدید نظر کنیم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>