نامه به آقای سید محمد حسینی بهشتی در خصوص تشکیل شورای انقلاب
 •   نامه
  زمان: 14 آبان 1357 / 4 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: ضرورت تسریع در معرفی اعضای پیشنهادی شورای انقلاب با هماهنگی آقای مطهری
  مخاطب: حسینی بهشتی، سید محمد
  بسمه تعالی
  4 ذی الحجه 1398
  پس از اهدای سلام و تحیت، وقت دارد سپری می‌شود و من خوف آن دارم که با عدم معرفی اشخاص، (1) مفسده پیش آید. بنا بود به مجرد آمدن ایشان (م. ط) (2) با اشخاص مورد نظر یکی یکی و جمعی ملاقات کنید و نتیجه را فوراً به اینجانب اعلام کنید. و نیز مرقومی که معرف باشد با خط و امضای عدد معلوم بفرستید. من در انتظار هستم و باید عجله شود، و نیز استفسار از بعضی آنها برای مسافرت به خارج. در هر صورت همه موضوعات که به شما و ایشان تذکر داده شد، لازم است با عجله انجام گیرد و اگر اشخاص دیگری نیز پیدا شد ملحق شود. والسلام.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>