مصاحبه با رادیو و تلویزیون هلند درباره ماهیت تمدن اسلامی
 •   مصاحبه
  زمان: 14 آبان 1357 / 4 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: ماهیت تمدن اسلامی
  مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو و تلویزیون هلند
  سؤال: [به نظر شما علت تظاهرات اخیر ایران چیست؟ پیش بینی می‌کنید چه نوع اتفاقی رخ دهد؟]
  جواب: علت تظاهراتْ کارهایی است که شاه در این مدت کرده است. مردم از اختناق و کشتارها ناراضی و تظاهرات رو به ازدیاد است. پیش بینی می‌شود که اگر خیلی دامنه پیدا کند، انقلاب بالاتری پیش آید. اگر شاه به عقل آید و زودتر خودش کنار رود، آرامش نسبی تحقق پیدا خواهد کرد.
  - [برنامه سیاسی شما چیست؟ آیا شما مبارزه مسلحانه یا ترور شاه را متد قابل قبولی می‌دانید؟]
  - برنامه ما این است که با ادامه همین تظاهراتی که در ایران جریان دارد، ان شاء الله مسائل حل شود. و اگر چنانچه دیدیم قابل حل نیست مبارزه مسلحانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
  - [شما می‌خواهید چه نوع رژیمی را جانشین نظام کنونی سازید؟ آیا شما تمدن اسلامی را با تمدن غربی کنونی ناسازگار می‌دانید؟]
  - رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه‌ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی‌ای که ما می‌خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کاملتر از دموکراسی غرب است.
  - [اخیراً شما سلطنت را که در قانون اساسی 1906 (1) آمده است مورد انکار قرار دادید؛ آیا در این مورد

 • توضیحی دارید؟]
  - اکنون همه ملت ایران به پا خاسته و رژیم سلطنتی را نمی‌خواهند. رژیم سلطنتی که مستندش قانون اساسی است باید مطابق با آرای ملت باشد و ملت - قاطبتاً - بر خلاف آن رأی داده‌اند. بنابراین رژیم سلطنتی محکوم است و بکلی باید از بین برود.
  - [آیا حضرتعالی در مبارزه علیه شاه، بهتر و مؤثرتر نبود که دعوت شاه را به ایران پذیرفته و به ایران بر می‌گشتید؟]
  - من برای آگاه کردن دنیا بهتر می‌دانم در اینجا باشم. در ایران هنوز اختناق وجود دارد، لذا رفتن به ایران فعلاً منتفی است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>