مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره دولت نظامی ازهاری و کمپ دیوید
 •   مصاحبه
  زمان: 16 آبان 1357 / 6 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: دولت نظامی ازهاری- قرارداد کمپ دیوید
  مصاحبه کننده: خبرنگار انگلیسی خبرگزاری آسوشیتدپرس
  سؤال: [نظر شما درباره دولت نظامی که شاه منصوب کرده است چیست؟]
  جواب: توطئه جدید شاه یعنی انتصاب دولت نظامی برای کشتار بیشتر و تسلیم مردم ایران است، که نه تنها راه برای شاه نیست، بلکه هم شاه و هم حامیان وی را در بن بست بدتری قرار می‌دهد.
  - [آیا انتصاب این دولت، سقوط و سرنگونی رژیم فعلی را آسانتر و یا مشکلتر می‌کند؟]
  - آنچه مسلم است سرنگونی رژیم را قطعیتر می‌کند.
  - [آیا بین رهبران مخالفان سیاسی که شما از بدو ورودتان به فرانسه با آنان تماس داشته اید، اجماع وجود دارد؟]
  - من همیشه به همه افراد و سران قوم توصیه کرده‌ام که از خواست ملت که سرنگونی رژیم شاه است منحرف نشوند.
  - [با توجه به اینکه بعضی از این رهبران خواستار رژیم غیر دینی هستند، که در تناقض است با اصول اسلامی که شما از آن دفاع می‌کنید، آیا فکر می‌کنید زمینه تفاهمی بین شما و آنها وجود دارد؟]
  - در نهضت مقدس اسلامی ایران، جایی برای اینگونه افراد نیست.
  - [درباره کوشش شاه برای اینکه زندگی عمومی را با بعضی از جنبه‌های نوگرایی غربی منطبق کند، چه نظری دارید؟]
  - اصولاً رژیم پهلوی از بدو تحمیل به ملت ایران، از هر گونه نوگرایی واقعی جلوگیری نموده است و وابستگی همه جانبه و ورشکستگی اقتصادی ایران از دلایل بارز ارتجاعی بودن این رژیم است.
  - [آیا شما از یک حکومت مارکسیستی طرفدار روس که از یک کودتا سر برآورد حمایت‌
 • خواهید کرد؟]
  - نهضت اسلامی بپاخاسته ایران، محلی برای چنین امری نگذاشته است و ما با چنین دسیسه‌هایی، همان عملی را خواهیم کرد که با رژیم کنونی شاه.
  - [به نظر شما سیاست ایران از این هنگام به بعد درباره وضعیت خاورمیانه چه باید باشد؟]
  - آنچه مسلم است ما ژاندارم منطقه نخواهیم بود.
  - [شما مثل دیگر سران اسلامی با موافقتنامه «کمپ دیوید» (1) مخالفت می‌کنید؟]
  - موافقتنامه «کمپ دیوید» و نظایر آن، توطئه‌هایی برای مشروعیت بخشیدن به تجاوزات اسرائیل است که نتیجتاً شرایط را به نفع اسرائیل و به ضرر اعراب و فلسطینی‌ها تغییر داده است. چنین وضعیتی مورد قبول مردم منطقه نخواهد بود.
  - [به نظر شما، ایران باید از نفت خود برای هدفهای سیاسی استفاده کند و احتمالاً صدور نفت را به طرف کشورهای غربی در صورت یک زد و خورد محتمل میان کشورهای غربی و دنیای اسلام یا عرب قطع کند؟]
  - در تمام زمینه‌ها، ما در جهت منافع مردم خود گام برمی‌‌داریم و با آنچه صلاح آنان و پاسخگوی آرمان اسلامی آنان باشد عمل می‌کنیم.
  - [آیا فکر می‌کنید که بعد از سقوط رژیم فعلی، شخصاً نقشی در حکومت جدید به عهده بگیرید؟]
  - خیر، نه میل و رغبت من و نه سن من و نه موقعیت من، اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>