مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند (جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است)
 •   مصاحبه
  زمان: 22 آبان 1357 / 12 ذی الحجه 1398
  مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
  موضوع: جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است
  مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند
  سؤال: [کشور ما، کشور آزادی است و ما بسیار خوشحالیم که حضرتعالی به فرانسه تشریف آورده اید. حضرت آیت الله درباره وضع ایران، پس از توقیف دکتر سنجابی، چه نظری دارند؟]
  جواب: توقیف دکتر، اسباب تحولی نمی‌شود. این هم از دست و پاهایی است که شاه می‌زند به خیال اینکه دکتر را تسلیم کند. و معلوم نیست که کسی تسلیم شاه بشود، یا اشخاص محترمی تسلیم شاه بشوند. (1)
  - [نظر حضرتعالی درباره احتمال مبارزه مسلحانه چیست؟ دو - سه روز پس از این آقای شریعتمداری در این باره گفته‌اند هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.]
  - ما امیدواریم قبل از اینکه نوبت به مبارزه مسلحانه برسد، مسائل به دلخواه ملت ختم شود. چنانچه یکوقت مقتضی شد. آن وقت تجدید نظر می‌کنیم.
  - [حضرتعالی می‌فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی‌ها چندان مفهوم نیست. زیرا که جمهوری می‌تواند بدون پایه مذهبی باشد. نظر شما چیست؟ آیا جمهوری شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟]
  - اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‌ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>