مصاحبه با مجله «ویکلی مگزین» (حمله مردم به مراکز فساد)
 •   مصاحبه
  زمان: 24 آبان 1357 / 14 ذی الحجه 1398
  مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
  موضوع: حمله مردم به مراکز فساد
  مصاحبه کننده: خبرنگار مجله «ویکلی مگزین»
  سؤال: [شما فرمودید که مبارزه مسالمت آمیز خواهد بود، چرا از این حد بیرون رفته و به صورت فعالیتهای تخریبی درآمده است؟]
  جواب: مبارزه از طرف ملت، با آرامی شروع شد، لکن از طرف شاه، خشونت آمیز شد و مردم را به عصیان بیشتر واداشت. به علاوه بسیاری از این تخریبها به دست خود مأمورین شاه انجام گرفته و می‌گیرد. مردم فقط مراکز فساد را می‌کوبند، زیرا خواستار یک حکومت حق هستند.
  - [شما گمان می‌کنید که نظامیان، به دستور شاه از روز یکشنبه شهرها را رها کردند و رفتند، تا این کارها انجام بگیرد و سوژه باشد برای حکومت نظامی که بعداً ایجاد کنند؟]
  - اکثر آتش سوزیهای آن روز از طرف دستگاه بوده است و مردم فقط مراکز فحشا و استثمار را از بین می‌بردند.
  - [اگر شاه برود، بر سر ایران چه می‌آید؟ آیا ایران از تحت نفوذ امریکا بیرون می‌رود؟]
  - به نظر ما چنانچه شاه برود، ایران، ایران خوبی خواهد شد ان شاء الله. نفوذ ابرقدرتها از آن برداشته می‌شود و ایران مال ایرانی می‌شود و همه قوای ایران فعلاً صرف تعمیر خرابیهای شاه خواهد شد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>