مصاحبه با خبرگزاری رویترز (بررسی اوضاع ایران)
 •   مصاحبه
  زمان: 25 آبان 1357 / 15 ذی الحجه 1398
  مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
  موضوع: بررسی اوضاع ایران
  مصاحبه کننده: خبرنگار انگلیسی خبرگزاری رویتر
  سؤال: [در تحلیل شما از وضعیت فعلی و تحول آن در ایران، آیا از یک عکس العمل نمی‌ترسید؟]
  جواب: آنچه که به طور مختصر می‌توان گفت این است که، فشار بیش از حد شاه، مردم را چنان در تنگنا قرار داد که آنان دست به یک قیام همگانی زدند. شاه، استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی ما را از بین برده است و ایران را در همه ابعاد وابسته به غرب و شرق کرده است. مردم ایران را زیر شکنجه و سیاهچالهای زندان کشته است. از تمام علما و خطبا برای گفتن حقایق جلوگیری کرده است. تمام اینها موجب شده است که مردم مسلمان ایران خواستار یک حکومت اسلامی باشند ... حکومت اسلامی‌ای که بر پایه استقلال و آزادی بنا می‌شود. و اما راجع به عکس العمل خشن نظامی، مگر اکنون ما گرفتار چنین حکومتی نیستیم؟ آیا خشونتی را بیش از آنچه اکنون ملت ایران بدان گرفتارند در تاریخ دیده اید؟ و یا سراغ دارید؟ آیا بیش از پنجاه سال نیست که ما با عکس العمل خشن نظامی رو به رو هستیم؟ یک کودتای نظامی هم مانند دولت نظامی نمی‌تواند مبارزات مردم را متوقف کند. مبارزه، تا برچیده شدن نظام شاهنشاهی و سقوط این دودمان ادامه دارد.
  - [چرا حضرت آیت الله راه حل میانه را نمی‌پذیرند؟]
  - راه حل میانه یعنی تسلیم [در برابر] رژیم شاه. زیرا بساط سلطنت و همه بنیادهای فشار و اختناق و تمام برنامه‌هایی که اجرایشان ایران را به این روز انداخته است و کار را به بن بست فعلی رژیم کشانده است، پابرجا هستند. بنابراین راه حل میانه، یعنی پیوستن به رژیم شاه، و این نه تنها بن بست را از بین نمی‌برد بلکه کامل می‌کند و ملت کسانی را که به این راه حلها گوش می‌دهند، نه تنها نفی می‌کند بلکه خائن می‌شمارد.
 • - [آیا نمی‌ترسید پوشش گروه‌های مارکسیستی باشید؟]
  - اصولاً ما گروه‌هایی که دارای پایگاهی در بین مردم باشند، به عنوان گروه و یا گروه‌های مارکسیستی نمی‌شناسیم و وجود هم ندارد. چند نفر بچه را بگذارید کنار که آنان نه تنها از جامعه ایران شناختی ندارند، بلکه هنوز بیش از دو - سه کتاب هم مطالعه نکرده‌اند. می‌بینید که چگونه شاه، از این عده، در قالب حمله، طرفداری می‌کند. می‌بینید که همه از چند بچه چیزی ساخته‌اند. نهضت ما عمیقاً مذهبی است و نفوذ معنوی آن به حدی است که دنیا از آن وحشت کرده است ... به همان اندازه که شوروی را خائن می‌دانیم، به همان اندازه امریکا و انگلیس را استثمارگر. چین هم در همین ردیف است. آیا رژیم شاه باعث نشده است و یا نمی‌شود که ایران به طرف شوروی سوق پیدا کند؟
  - [ملاقات آقایان مهندس بازرگان و کریم سنجابی با شما چگونه بوده است؟]
  - بارها گفته‌ام که ملت ایران خواهان برچیده شدن رژیم شاهنشاهی و سقوط دودمان منحوس و خائن پهلوی و برقراری حکومت اسلامی است. هرکس اینجا آمده است، من این موضوع را با او مطرح کردم، این دو آقا هم آمدند و من مطرح کردم آنان پذیرفتند و رفتند. هرکس برخلاف خواست ملت مسأله‌ای را عنوان کند، خائن به ملت و مملکت است.
  - [دولتهای عرب و دولتهای غربی از شاه حمایت می‌کنند. این حمایت چه تأثیری دارد؟ و اگر حمایت سلب بشود چه تأثیری در وضع خواهد داشت؟]
  - البته اگر این دولتها دست از حمایت شاه بردارند، رژیم شاه سریعاً سقوط خواهد کرد، ولی این بدان معنی نیست که اگر از شاه حمایت کنند، پیروز نمی‌شویم. پیروزی ملت ما حتمی است، شاه رفتنی است و باید برود ... چه دولتهای عربی و غربی از او دفاع بکنند یا نکنند. ولی توقع ما از برادران عربمان این بود که آنان آگاهی دینی لااقل داشته باشند. ملتهای عرب با ما هستند و در زمان پیروزی ما، وضع تمامی آنان تغییر خواهد کرد.
  - [روابط شما با دولت فرانسه چگونه است؟]
  - اخیراً محدودیتها رفع شده است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>