مصاحبه با خبرگزاری لیبی درباره ادعاهای شاه
 •   مصاحبه
  زمان: 26 آبان 1357 / 16 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: ادعاهای دروغ شاه - قرارداد کمپ دیوید
  مصاحبه کننده: خبرنگار خبرگزاری لیبی
  سؤال: [نظر شما در مورد ادعاهای شاه مبنی بر اینکه می‌خواهید کشور را به قطعات گوناگون تقسیم نمایید چیست؟]
  جواب: نظر ما این است که شاه دروغ گفته است. ما اگر نظر نداشته باشیم که تمام اقطار اسلام یکی بشود، اینچنین نظری نداریم که ایران از هم جدا بشود اینها تبلیغاتی است که شاه می‌کندو واقعیت ندارد.
  - [موضع شما در مورد کشورهایی که از شاه حمایت نموده و از کشتار فرزندان مردم مسلمان ایران چشم می‌پوشند چیست؟]
  - ما آنان را محکوم می‌کنیم و در موقع خودش، اگر اصرار بر این امر داشته باشند، [در روابط خود با آنان‌] تجدید نظر خواهیم کرد.
  - [به هنگام اعلان شما برای شروع مبارزه مسلحانه بر ضد حکومت پهلوی، آیا از جانب کشورها و خَلقهای عربی و اسلامی مترقی، انتظار کمک دارید؟]
  - چنانچه موقع آن رسید، البته مسلمین همه باید به هم کمک کنند.
  - [به ایرانی اسلامی و پیشرو، در میان خاورمیانه و مشکلات کنونی آن و اوضاع جهانی چگونه می‌نگرید؟]
  - ملت ما مسلماً مشکلات را رفع می‌کند و ما نسبت به همه مشکلات مسلط خواهیم شد.
  ان شاء الله. و نسبت به سایر دوَل هم با احترام متقابل عمل می‌کنیم.
  - [موافقتنامه‌های «کمپ دیوید» و تنازل سادات در مورد «بیت المقدس» را چگونه ارزیابی‌
 • می‌فرمایید؟]
  - من جداً او را محکوم می‌کنم.
  - [آیا توقع آن را دارید که در جهان اسلام بر ضد رژیمهای ارتجاعی که برای محافظت منافع استعمار عمل می‌کنند، یک انقلاب اسلامی مترقی به وجود آید؟]
  - ما امیدواریم اینطور بشود و همه مسلمین بر ضد استعمار قیام کنند و دولتهایی هم که خیانت به ملت می‌کنند بر ضد آنها هم قیام کنند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>