مصاحبه با مجله «تایم» درباره آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی
 •   مصاحبه
  زمان: 20 دی 1357 / 11 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی
  مصاحبه کننده: خبرنگار امریکایی مجله تایم
  سؤال: [آیا حضرت آیت الله هیچ گونه اقدامی قانونی علیه کشوری که شاه را بپذیرد، به طور موقت یا به طور دائم خواهند کرد، مثل قطع نفت و غیره؟]
  جواب: خیر؛ با دولتی که او را بپذیرد دشمنی نداریم لیکن شاه را تعقیب قانونی می‌کنیم.
  - [آیا حضرت آیت الله نظری راجع به آزادی مطبوعات تحت حکومت اسلامی دارند؟ آیا مطبوعات پس از رفتن شاه آزاد خواهند بود که عقاید خود را ابراز دارند؟]
  - همه مطبوعات آزادند مگر اینکه مقالات مضر به حال کشور باشد.
  - [آیا حضرتعالی پس از رفتن شاه، به طور موقت یا دائم، به ایران باز خواهید گشت؟ و اصولاً برنامه حضرت آیت الله در این زمینه چیست؟]
  - من هر موقع صلاح بدانم به ایران می‌روم؛ این بستگی به تصمیم خودم دارد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>