مصاحبه با مجله «اکسپرس» درباره غیرقانونی بودن رژیم
 •   مصاحبه
  زمان: 20 دی 1357 / 11 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: غیرقانونی بودن رژیم، ویژگیهای جمهوری اسلامی
  مصاحبه کننده: خبرنگار انگلیسی مجله اکسپرس
  سؤال: [شما در کتاب خودتان - مطابق ترجمه روزنامه امریکایی هرالدتریبون - فرموده اید جایی برای عقیده واحساسات در حکومت آینده وجود ندارد. آیا شما تصور می‌کنید که حکومت شما از نظر آزادی باحکومت فعلی فرقی خواهدداشت؟ آیارژیم موردنظر شما یک استبداد مذهبی نخواهد بود؟]
  جواب: رژیمی که ما می‌خواهیم، رژیم «جمهوری اسلامی» است و در اسلام آزادی به طور مطلق است مگر آنچه به حال ملت و کشور ضرر داشته باشد و موجب مفسده‌ای باشد.
  - [رفتن شاه در روزهای آینده حتمی است. آیا تصور می‌کنید به هدفتان نزدیک شده اید؟ آیا شورای سلطنتی مرحله‌ای، قابل قبول و ممکن از نظر شما هست یا خیر؟]
  - منظور ما از این مبارزه رفتن شاه از ایران نبود بلکه سقوط شاه یعنی دست برداشتن از این سلطنت، در رفراندم تاسوعا و عاشورا بار دیگر ایران ثابت کرد که این رژیم قانونی نیست و باید این رژیم به هم بخورد. و الآن هیچ جهت قانونی برای شاه و برای کسانی که جای او می‌خواهند بنشینند وجود ندارد و ما او را قانونی نمی‌دانیم. و بعد از آنکه آنها دست از آن سلطه غیرقانونی‌شان برداشتند ما حکومت را به طور عادلانه و با اتکا به آرای مردم پابرجا می‌کنیم. بنابراین نه خود سلطنت، نه شورای سلطنت اساسی ندارد و از نظر ملت مردود است.
  - [آیا تصور می‌کنید که برقراری حکومت اسلامی موجب به هم زدن تعادل شرق و غرب در این منطقه از جهان گردد؟]
  - حکومت اسلامی حکومتی است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به یک نحو است. و اگر آنها روابط حسنه داشته باشند دولت اسلام هم با آنها روابط حسنه دارد؛ و اجازه نمی‌دهیم کسی در مقدرات مملکتمان دخالت کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>