مصاحبه با روزنامه «نیویورک تایمز» درباره روابط ایران و امریکا
 •   مصاحبه
  زمان: 20 دی 1357 / 11 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: روابط ایران و امریکا
  مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز
  سؤال: [روابط آتی ایران با ایالات متحده چگونه خواهد بود؟]
  جواب: روابط حسنه است مادامی که آنها روابط حسنه داشته باشند. اگر چنانچه دولت امریکا دست از پشتیبانی شاه بردارد و دست از دخالت در مملکت ما بکشد و ما را به حال خود بگذارد ما با او روابط حسنه خواهیم داشت.
  - [آیا حکومت آینده ایران حکومتی متمایل به غرب خواهد بود، مانند عربستان سعودی و یا حکومتی مشکوک به غرب مثل حکومت لیبی؟]
  - خیر؛ حکومت ما حکومت مستقل است و در صورتی که کشورها دخالتی در امور داخلی ما نداشته باشند ما با آنها روابط دوستانه داریم.
  - [آیا حضرت آیت الله پس از رفتن شاه به ایران باز خواهند گشت؟]
  - تاکنون تصمیمی نگرفته‌ام. رفتن و نرفتن شاه، ربطی به رفتن یا نرفتن من ندارد! در هر موقع صلاح دانستم به ایران می‌روم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>