مصاحبه با آژانس «سیگما» درباره نقش و ماهیت بازار
 •   مصاحبه
  زمان: 20 دی 1357 / 11 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: نقش و ماهیت بازار
  مصاحبه کننده: خبرنگار آژانس سیگما
  سؤال: [آیا توده‌هایی که در بازارند و پیروان شمایند پشتیبانی‌شان از شما به علت عقاید مذهبی‌شان است؟ به علت اعتقادشان به شماست؟ و یا به علت این است که شما شانس تظاهرات علیه شاه را برای ایشان فراهم آورده اید؟]
  جواب: بله به دلیل عقاید مذهبی‌شان است که آنها را وادار می‌کند علیه ظلم و دیکتاتوری قیام کنند. و اساساً اسلام مذهبی است که هم به آنان مبارزه با ظلم و نابرابریها را می‌آموزد و هم اینکه چگونه باید یک جامعه سالم مترقی و پیشرو بنا کنند. و چون ما را بیان کننده عقاید و خواسته‌های خود می‌دانند از ما پشتیبانی می‌کنند.
  - [مردمی که در بازار کار می‌کنند چه کسانی هستند؟]
  - مسلمانانی هستند که واسطه انتقال اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم به دست آنان هستند که البته بسیار هم اتفاق افتاده که به علت نظام فاسد و غیر اسلامی، رژیم در همه زمینه‌ها از جمله زمینه اقتصادی، شکل روابط تجارتی را هم از حدود اسلامی آن بیرون برده است. ولی به هر حال علاقه به اسلام و کشور اسلامی ایران را با فداکاریهای بیدریغ خویش ثابت کرده‌اند.
  - [موقعیت بازاریان در جامعه ایرانی چگونه است؟]
  - بازار و بازاریان همیشه از احترام خاصی در جامعه ایرانی برخوردارند و تصمیمات آنان در مبارزات سیاسی نقش بسیار مؤثر و گاهی تعیین کننده‌ای داشته است. و نیز همیشه منشأ خدمات اجتماعی فراوان بوده است و در حوادث همیشه از بهترین کمک کنندگان مردم ضعیف و محروم بوده‌اند.
 • - [آیا بازار همیشه منشأ مخالفت با شاه بوده است؟]
  - بازار هیچ گاه تا به حال حمایت از شاه نکرده است و اگر گاهی چنین چیزی به آن نسبت داده شده است، صرفاً تهمت است.
  - [آیا فکر نمی‌کنید که فرمانهای مکرر شما برای اعتصابات منجر به خرابتر شدن اوضاع اقتصادی در ایران گشته و مشکلات مالی برای مردم فقیر تولید کند؟]
  - بدیهی است که جنایات شاه ضربه‌های هولناکی به مردم ایران وارد آورده است. چه در زمان قدرت او و چه امروز که ملت می‌خواهد او را کنار بزند ولی ملت ایران پایداری خود را در مقابل این مشکلات ثابت کرده است. بازاریان خوب دریافته‌اند که ضررهای ناشی از اعتصابات به مراتب بهتر است از زیر یوغ استعمار و رژیم کنونی بودن.
  - [آیا شما یک برنامه سیاسی مشخص دارید که پس از بازگشتتان به ایران اعمال شود؟]
  - مسلّم است که ما همیشه راهنماییهای خود را می‌کنیم و برنامه برای آینده هم داریم که در اختیار حکومت آزاد و اسلامی آینده قرار می‌دهیم و آنها هستند که تصمیم می‌گیرند و ملت هم همیشه بر کارهای خود نظارت می‌کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>