حکم به آقای جلیل ضرابی برای تحویل سفارتخانه ایران در امریک
 •   حکم
  زمان: 28 دی 1357 / 19 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: تحویل سفارتخانه و کنسولگریهای ایران در امریکا
  مخاطب: ضرابی، جلیل
  بسم الله الرحمن الرحیم
  19 صفر 99
  جناب آقای دکتر جلیل ضرابی
  به طوری که مسبوق هستید، سفیر فاسد غیرقانونی طرفدار محمدرضا پهلویِ خیانتکار، که متصدی غاصبانه سفارت ایران در امریکاست، (1) حاضر نشده است حتی بعد از خلع شاه از سلطنت و فرار وی از ایران، دست از تلاشهای مذبوحانه خود بردارد؛ و کارمندان محترم سفارت ایران در واشنگتن و کنسولگریهای ایران در مراکز مختلف امریکا حَسَب وظیفه قانونی و ملی خود وی را نپذیرفته‌اند. لهذا بدین وسیله به جنابعالی و آقایان دکتر طباطبایی، رضا صدر، احمد عزیزی، شهریار روحانی مأموریت داده می‌شود تا با همکاری کارمندان سالم و علاقه مند به حیثیت و شرافت اسلامی و ملی، بر امور سفارتخانه و کنسولگریها سرپرستی نموده در حفظ اسناد و مدارکی که به ملت ایران تعلق دارند به هر ترتیب که مقتضی می‌دانید عمل بفرمایید. البته کارمندان محترم با جنابعالی و هیأت تحت نظر شما همکاری خواهند نمود ...
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>