مصاحبه با روزنامه نگاران درباره حال و آینده ایران
 •   مصاحبه
  زمان: 8 آذر 1357 / 28 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: حال و آینده انقلاب اسلامی ایران
  مصاحبه کننده: روزنامه نگاران نروژی و روزنامه‌های فاینانشل تایمز لندن و الرأی تونس
  سؤال: [برنامه‌های آینده حضرت آیت الله برای ایران چیست؟]
  جواب: ما ان شاء الله وقتی که شاه رفت، یک حکومت اسلامی در ایران ایجاد می‌نماییم و شکل رژیم را که جمهوری اسلامی است به آرای عمومی می‌گذاریم و تمام نواقصی که تاکنون شاه پیش آورده است حتی الامکان ترمیم می‌کنیم.
  - [در صورت سقوط شاه، آیا حضرت آیت الله به ایران باز می‌گردید و دولت جدیدی را تشکیل خواهید داد یا نه؟ بعضیها در ایران معتقد هستند که قبل از سقوط شاه به ایران باز می‌گردید. نظر حضرت آیت الله چیست؟]
  - من هر وقت که صلاح بدانم به ایران برمی‌‌گردم، چه قبل از سقوط شاه باشد و چه بعد از سقوط او.
  - [آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسلامی است؟ به این معنی که در حکومت آینده محلی برای یهودیان، مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی خواهد بود یا نه؟]
  - البته که در حکومت اسلامی محلی برای اقلیتهای مذهبی وجود دارد. و آنها الآن هم وکیل دارند و در مجلس واردند. ما در حکومت اسلامی هم برای آنها این حق را قائلیم.
  - [روابط دولت آینده با غرب، چگونه خواهد بود، آیا تمام خارجیهایی که در ایران هستند باید ایران را ترک کنند؟]
  - ما با ملتهای غرب نه تنها هیچ نظر سوئی نداریم، بلکه با آنان صمیمی هم هستیم و آن دولتهایی که با ملت ایران بدرفتاری کرده‌اند ما با آنها نظر خوبی نداریم و در هر صورت با غربیها ما رفتارمان عادلانه است و هیچ وقت با هیچ کس، رفتار ظالمانه نخواهیم داشت.
 • - [نظر حضرت آیت الله درباره روسیه شوروی و کمونیستها چیست؟]
  - روسیه هم یکی از دوَلی است که به ما تعدی کرده است و ما از او ناراضی هستیم. شرایط اجتماعی ایران به صورتی است که کمونیسم هیچ راهی در آن ندارد.
  - [آیا شما خواستار تأسیس و تشکیل یک فدراسیونی از دولتهای اسلامی در منطقه هستید؟]
  - در صورتی که مقتضی بشود امکان دارد.
  - [آیا حضرت آیت الله با معمر قذافی در لیبی روابطی دارید؟]
  - خیر، لکن راجع به یک قضیه‌ای من به ایشان پیغام دادم و ایشان هم جواب دادند. (1)
  - [اگر چنانچه رژیم فعلی ایران کنار برود و حکومت اسلامی برقرار شود، این اصلاحات ارضی‌ای را که شاه انجام داده کنار خواهد رفت و شما این زمینها را از دهقانها گرفته به مالکین برخواهید گرداند؟]
  - خیر، زمینها به مالکین برنمی‌گردد. مالکین مالیات اسلامی را در طول تاریخ نداده‌اند و تمام املاک آنها به دولت برمی‌‌گردد.
  - [برنامه شما، نظر و رهنمودتان برای طرفدارانتان در ماه محرّم چیست؟]
  - من در مورد محرّم به دوستانم دستور داده‌ام و به آنان گفته‌ام که مجالس را هرچه بیشتر باید برپا نمایند و مراسم این ماه را بدون اجازه از دولت انجام دهند. و اگر دولت جلوگیری کردند در خیابانها و کوچه‌ها و خارج تکایا مسائل روز را بگویند و بدین گونه نهضت را ادامه دهند.
  - [ما می‌بینیم که یک اتحاد کاملی بین مخالفین شاه، اعم از سیاسی و دینی داخل ایران به وجود آمده و آن اینکه همه می‌گویند که شاه باید برود. تنها چیزی که برای ما مبهم است اینکه شما چه نظام و مجتمعی را جایگزین شاه خواهید کرد که بتواند مورد موافقت همه قرار گیرد؟]
  - ما قصد داریم حکومت اسلامی به معنای حقیقی خودش جایگزین رژیم سلطنتی بشود. ما نظام جمهوری را به آرای عمومی می‌گذاریم و ایران چون همه‌شان مسلمان هستند رأی به این قضیه خواهند داد. و بعد از رأی آنها حکومت جمهوری اسلامی تشکیل‌

 • خواهد شد.
  - [ملت تونس و مسلمانانی که در تونس هستند گرایشی به حرکتهای دینی در ایران دارند، گرچه عده‌ای می‌خواهند به این حرکت برچسب واپسگرایی بزنند. آیا مطلبی برای ملت تونس دارید؟]
  - من برای تمام ملت جهان و خصوصاً مسلمین جهان این پیام را دارم که ملت ایران برای احقاق حقوق از دست رفته‌اش قیام کرده است، و سلاطین در طول تاریخ مانع و غاصب حقوق آنان بوده‌اند. لهذا از تمام مردم جهان و مسلمانان شریف تقاضا دارم که به نهضت اصیل اسلامی و مردم ایران کمک کنند. انسانیت مردم جهان اقتضا دارد که صدای ملت مظلوم ما را به جهان برسانند. علاوه بر اینکه تکلیف اسلامی مسلمانان است که اگر کسی مظلوم واقع شد باید به او کمک کرد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>