مصاحبه با رادیو کانادا درباره موقعیت شوروی پس از پیروزی انقلاب
 •   مصاحبه
  زمان: 11 آذر 1357 / 1 محرّم 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: موقعیت شوروی پس از پیروزی انقلاب
  مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو کانادا
  سؤال: [آیا حضرت آیت الله نگران این نیستند که اگر شاه خلع شود، روسیه شوروی در ایران دخالت کند؟]
  جواب: خیر، هیچ نگرانی‌ای نیست. وضع ایران به صورتی است که روسیه شوروی نمی‌تواند دخالت کند.
  - [اگر چنانچه شاه خلع شود چه کسی رهبری را در دست خواهد داشت؟]
  - بعداً معلوم می‌شود. به عللی اکنون نمی‌توانم نام ببرم.
  - [چه تعدادی از افراد را حضرت آیت الله تصور می‌کنند باید قربانی از بین رفتن شاه بشوند؟]
  - تا شاه چه تعدادی را بکشد.
  - [ارتش ایران را امریکایی‌ها تعلیم داده‌اند و نسبت به شاه وفادار هستند. چنانکه شاه سقوط کند، چه کسی ارتش را کنترل می‌کند؟]
  - بعضی از افراد طبقه اول ارتش به شاه وفادارند، ولی رده‌های بعد، اینطور نیستند.
  - [چرا حضرتعالی به جای یک کشور اسلامی به فرانسه آمدید؟]
  - بعضی از کشورهای اسلامی با داشتن ویزا از ورودم جلوگیری نمودند، (1) لذا صلاح دانستم که در کشور فرانسه موقتاً سکونت گزینم تا کشورهای اسلامی را برای این موضوع مطالعه نمایم. و در آینده به کشوری اسلامی که بدانم در آنجا می‌توانم به فعالیتهای الهی خود ادامه دهم، خواهم رفت.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>