مصاحبه با مجله نیوزویک درباره اقامت در فرانسه
 •   مصاحبه
  زمان: 16 آذر 1357 / 6 محرّم 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: شایعه اعلام جهاد - اقامت در فرانسه
  مصاحبه کننده: خبرنگار امریکایی مجله نیوزویک
  سؤال: [حضرت آیت الله، در مطبوعات غرب، بر اساس اعلامیه‌هایی که در ایران پخش شده، اینطور منعکس کرده‌اند که حضرتعالی اعلام جهاد کرده اید. آیا این خبر صحت دارد؟]
  جواب: خیر، صحت ندارد.
  - [آیا حضرت آیت الله نگران این نیستند که پیامها یا بیانیه‌های جعلی در ایران به نام شما توزیع شود یا شده باشد؟]
  - اعلامیه‌های من را مردم با مراجعه به افراد مطمئنی در ایران می‌شناسند.
  - [در محافل غربی شایع است که شما به وسیله چپیها کنترل می‌شوید. آیا معتقدید که کمونیستها در میان افراد شما باشند؟]
  - نه، ابداً، این حرفها به طور کلی دروغ است.
  - [پس از اینکه ویزای شما تمام شود، برنامه‌های شما چیست؟ آیا باز هم اینجا خواهید ماند، یا به یک کشور عربی خواهید رفت؟]
  - بعداً تعیین می‌کنم.
  - [اینجا شایع است که ملک حسین (1) به پاریس می‌آید تا بین شما و شاه مصالحه‌ای بکند. آیا اگر به پاریس بیاید، شما او را خواهید پذیرفت؟]
  - نه، نخواهم پذیرفت.
  - [آیا شما به کسانی که اطراف شما هستند و با شما کار می‌کنند، اطمینان دارید؟]
  - بله، اطمینان دارم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>