مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو.پی» درباره آزادی زندانیان سیاسی
 •   مصاحبه
  زمان: 20 آذر 1357 / 10 محرّم 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: آزادی زندانیان سیاسی
  مصاحبه کننده: خبرنگار امریکایی «یو. پی»
  سؤال: [درباره آنچه در ایران امروز اتفاق افتاده چه فکر می‌کنید، بخصوص بعد از این تظاهرات آرام (1) و آزادی زندانیان سیاسی؟]
  جواب: مردم ایران در تظاهرات بسیار وسیعشان اعلام کردند که ما شاه را نمی‌خواهیم. اعلام رسمی کردند، قطعنامه‌هایی صادر کردند که در این قطعنامه‌ها تصریح شده بود که رژیم سلطنتی را نمی‌خواهند. بنابراین شاه هیچ گونه قانونیتی ندارد.
  - [شما همیشه فرموده اید که شاه باید استعفا بدهد و تا استعفای او، مبارزه خواهید کرد. بعد از استعفای او چه خواهید کرد؟]
  - استعفا که معنی ندارد. شاه باید کنار برود. برای اینکه به واسطه رأی ملت شاه نشده است تا استعفا بدهد. او باید کنار برود. بعد از کنار رفتن او، ما جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی و قوانین اسلام برقرار خواهیم کرد.
  - [جهت اساسی دولتی که شما می‌خواهید تشکیل بدهید چه خواهدبود؟ آیا بازگشت کامل به سنت مسلمانان شیعه، با زندگی قرن ما، هماهنگ خواهد بود، مثلاً با تجارت و روابط بین الملل؟]
  - من نمی‌دانم که تبلیغات عمال خارجی و تبلیغات شاه در شما چه تأثیری کرده است که اسلام به معنی مصطلح امروزش را سنتی می‌خوانید. اسلام پیشرفته ترین حکومت را دارد و به هیچ وجه حکومت اسلام با تمدن مخالفتی نداشته و ندارد. اسلام خود از پایه گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است. هر کشوری که به قوانین اسلام عمل نماید بدون شک از پیشرفته ترین کشورها خواهد شد. ما امیدواریم که با پیروزی خود، این مطلب را به‌

 • جهان ثابت کنیم. ما با حفظ استقلال با تمام کشورها روابط دوستانه خواهیم داشت.
  - [هزاران نفر در خیابانهای تهران راهپیمایی کردند و عکسهای شما را حمل می‌کردند و علیه سلطنت شاه شعار می‌دادند. از نقطه نظر شما این تظاهرات موفق بوده است؟]
  - بسیار هم موفق بوده است. برای اینکه با آن تظاهرات به دنیا مخصوصاً امریکا ثابت کردند که حکومت شاه غیر قانونی است و به هیچ وجه نمی‌شود او را تأیید کرد. شاه باید برود و چاره‌ای ندارد.
  - [هیچ گونه قهر و شورشی در تظاهرات دیروز به نظر نرسید. بعضیها می‌گویند شاه بدین ترتیب طوفان را از سر خودش رد کرده، آیا با این نظر موافقید؟]
  - بزرگترین طوفان همان تظاهرات آرام دیروز بود. برای اینکه ملت ایران به دنیا فهماند که این تظاهرات حساب شده است و مردم ایران می‌توانند همه چیز را کنترل کنند و در عین حال شاه را نخواسته‌اند و رفتن شاه را خواستار شدند. باید همه بدانند که شاه چاره‌ای ندارد. باید برود.
  - [بعد از استعفای شاه چه دولتی ایجاد خواهد شد؟ عده زیادی از مردم امریکا فکر می‌کنند که دولت آینده ضد امریکایی خواهد بود.]
  - دولت، جمهوری اسلامی است و در متن دولت ضدیتی با هیچ دولتی و مملکتی نیست. امریکا اگر چنانچه با این دولت رفتارش رفتار انسانی باشد و احترام را حفظ کند، این دولت با او هم مانند سایر دوَل احترام متقابل را حفظ خواهد کرد.
  - [چه تضمینی خواهید داد که ایران نفت را به امریکا بفروشد بعد از اینکه شاه برود؟]
  - تضمین نخواهیم داد و لکن اختیار داریم و ما هم می‌خواهیم نفت را بفروشیم. اگر امریکا هم مشتری است به او هم می‌فروشیم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>