مصاحبه با تلویزیون سوئد و روزنامه «لومتن» (نتایج تظاهرات تاسوعا و عاشورا)
 •   مصاحبه
  زمان: 21 آذر 1357 / 11 محرّم 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: نتیجه تظاهرات تاسوعا و عاشورا - تحریم نفتی غرب
  مصاحبه کننده: خبرنگاران تلویزیون سوئد و روزنامه فرانسوی لومتن
  سؤال: [حضرت آیت الله! پس از این دو روز تظاهرات عظیم، نتایجی که بر آن مترتب است به نظر شما چیست؟]
  جواب: تظاهراتی که در ایران واقع شد و سرتاسر ایران را فرا گرفت، رفراندمی بود زنده برای سقوط شاه. نتیجه این است که شاه الآن بر حسب همه نظرها، نباید قانونیت داشته باشد و از این به بعد هم باید با او معامله غیرقانونی کرد.
  - [شما اخیراً گفته اید که از این به بعد، به کشورهایی که به حمایت شاه برخیزند، نفت نخواهید فروخت. این تهدیدی است برای کشورهای غربی و امریکا. به نظر شما، این مسئله چگونه خواهد شد؟]
  - مسئله این است که الآن که شاه غیرقانونی بودنش اعلام شد، اگر کسی از این به بعد از شاه پشتیبانی کند، مادام که دولت وی سرِ کار هست، به مملکت او نفت داده نمی‌شود.
  - [آیا شخص شما و یا دوستانتان با امریکایی‌ها تماس داشته اید و یا یکی از دوستان شما تا به حال توانسته است به امریکایی‌ها بگوید که مسئله چیست؟]
  - هیچ روابطی نیست؛ نه بین من و امریکایی‌ها، و نه بین دوستان من و امریکایی‌ها.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>