مصاحبه با نشریه «اونیتا» درباره اسلام و مدرنیزه کردن ایران
 •   مصاحبه
  زمان: 23 آذر 1357 / 13 محرّم 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: اسلام و مدرنیزه کردن ایران - نفی سازش با رژیم
  مصاحبه کننده: خبرنگار نشریه «اونیتا» ارگان حزب کمونیست ایتالیا
  سؤال: [کشور ما ایتالیا با توجه فراوان وقایع ایران و کوشش ملت ایران علیه دیکتاتوری خاندان پهلوی را دنبال می‌کند. و در عین حال سخن بعضی از جراید گویای این است که حکومت اسلامی نسبت به مدرنیزه کردن ایران توسط شاه یک قدم عقب است، در این مورد نظر شما چیست؟]
  جواب: به تصدیق خود شما خاندان پهلوی یعنی شاه و پدرش بیش از پنجاه سال است که با دیکتاتوری بر ایران حکومت می‌کنند، و با پشتیبانی قدرتهای استعماری از هیچ جنایتی به ملت ایران دریغ نکرده‌اند. ذخایر کشور، مخصوصاً نفت را در اختیار اجانب گذاشته‌اند. هرگونه فریاد آزادیخواهی و اعتراض به دیکتاتوری را با سرنیزه خاموش کرده‌اند. قتل عامهای مکرری در این پنجاه سال به دست این دودمان انجام شده است. آزادی به تمام معنی از مردم سلب شده است. هیچ گاه مردم حق انتخاب نداشته‌اند. گویندگان و نویسندگان کشته شده‌اند و یا زندانی هستند و یا ممنوع از گفتن و نوشتن. مطبوعات را از نوشتن حقایق محروم کرده‌اند و در یک کلمه، تمامی مبانی بنیادی و دموکراسی را نابود کرده‌اند، که تمامی این واقعیتهای تلخ را در یک سال اخیر، هم شاه و هم اطرافیانش اعتراف کرده‌اند. و حالا من می‌پرسم که با ملتی تا این حد ستمدیده و سلطانی تا این حد دیکتاتور، مدرنیزه کردن کشور چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ آیا طلای سیاه ما را تاراج کنند و در ازای آن میلیاردها دلار اسلحه را در کشور انبار کنند. این معنی نوسازی کشور است؟ تأسیس کارخانجات صنعتی مونتاژ با سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های وابستگان داخلی آنها از جمله خود شاه که مملکت را به طرف یک مستعمره تمام عیار پیش می‌برد و کارگر ایرانی را با دستمزدهای ناچیز در خدمت آنها درمی آورد
 • به معنی مدرنیزه کردن کشور است؟ کشاورزی را نابود کرده‌اند و در عوض گندم و برنج و سایر مواد غذایی به مقدار بیش از نود درصد مصرف داخلی را از خارج وارد می‌کنند. این به معنی مدرنیزه کردن کشور است؟ از تحصیلکرده‌های ما، از دانشجو و دکتر و مهندس و سایر متخصصین و روشنفکران، زندانها را پر کرده‌اند و از خارج دکتر و مهندس وارد می‌کنند. اینها در منطق شاه و جرایدی که از او پول گرفته‌اند، به معنی نوسازی کشور است و حرف ما که خواستار حکومت اسلامی هستیم که در سایه آن به همه این جنایتها و خیانتها پایان داده می‌شود به معنی یک قدم عقب بودن است؟ نه. این پایان دادن به ارتجاع شاهنشاهی 2500 ساله پوسیده است.
  - [آیا شما تصور می‌کنید که با تمام جنبشهای آزادیبخش در کشورهای مختلف عرب که هر کدام براساس روش خاصی و در شرایط خاصی برای استقلال - مانند ملت فلسطین - خودمختاری، آزادی سیاسی، اقتصادی و عقیدتی مجاهدت می‌کنند پیوند دارید؟]
  - نهضت مقدس اسلامی موجود در ایران با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط سازمانی ندارد. ولی ما امیدواریم که چون ملت ایران همیشه از مبارزه همه آزادیخواهان بخصوص برادران فلسطینی علیه اسرائیل متجاوز حمایت کرده است. و ما بیش از پانزده سال است که همیشه در اعلامیه‌ها و سخنرانیها نهضت آنان را تأیید کرده ایم و در حد امکان به یاری آن برخاسته ایم، آنان و همه آزادیخواهان جهان امروز از مبارزات حق طلبانه ملت ایران حمایت کنند. امیدواریم که این کار را هر چه بیشتر و سریعتر انجام دهند.
  - [در مبارزه علیه شاه، نیروی مذهبی مایه اتحاد قشرها و لایه‌های مختلف نیروهای سیاسی است. نظر شما نسبت به شرکت مبارزین متحد و مردمی جنبش انقلابی که می‌گویند بعضی از آنان مارکسیست هستند و گاهی اظهار نمی‌کنند چیست؟]
  - بله، امروز اسلام به صورت یک مکتب مترقی که قادر است تمامی نیازهای بشر را تأمین کند و مشکلات او را حل نماید مورد توجه همه مسلمین جهان بخصوص ملت مسلمان ایران قرار گرفته است. و بیش از نود و پنج درصد مردم ایران مسلمانند و خواستار استقرار
 • حکومت اسلامی و اجرای قوانین مترقی اسلامند. و تمامی قشرها در سراسر کشور در این خواستها هم صدا و در صف واحدند. و اگر عده‌ای که شماره آنها بسیار هم محدود است شعاری غیر از اسلام دارند یا مغرضند، که اگر مأمور خود رژیم ایران نباشند از قدرتهای خارجی دستور می‌گیرند، و یا به علت اینکه اسلام را نشناخته‌اند و آنچه را از اسلام شنیده‌اند از تبلیغات غلط و انحرافی بوده است. از این جهت به سایر مکتبها پناه برده‌اند و این عده را ما معتقدیم با پیاده شدن اسلام به آغوش آن برمی‌‌گردند.
  - [بیشتر روزنامه‌ها در ایتالیا و فرانسه، امروز از خطر یک «جنگ داخلی» صحبت می‌کنند و تصورشان این است که تنها راه حل سازش، انتخابات مجلس مشروطه، مراجعه به آرای عمومی، امیدوارکننده است تا بتوان از برخورد بین مردمی که به حرف شما گوش می‌کنند و ارتش جلوگیری کرد. آیا واقعاً شکاف بین ارتش و مردم وسیع است؟ در اینجا صحبت از کادرهای بالای ارتش که در خدمت شاه هستند نیست.]
  - اولاً سازش با شاه یعنی سازش با یک فرد ظالم و خائن. و این سازش، خود بزرگترین خیانت است که هرگز در قاموس اسلام و یک مسلمان واقعی نمی‌گنجد. و در ثانی سازش از سیاسیون در طول سلطنت این دودمان با تجربه‌های تلخی در گذشته اتفاق افتاده است و ملت ایران امروز بیدار شده و این فریب را هرگز نمی‌خورد. و آن دسته از مطبوعات که صحبت از جنگ داخلی می‌کنند باید بدانند که خیلی پیش از این خود شاه برای خنثی کردن نهضت مردم ایران، دست به چنین تبلیغاتی زده است و مردم را همیشه از تجزیه و تبدیل آن به ایرانستان می‌ترساند (1) و می‌گفت که مخالفین من می‌خواهند ایران را به ایرانستان تبدیل کنند. و این صرفاً یک تهدید توخالی است و ملت فریب آن را نمی‌خورد. و اما ارتش، شاه خوب می‌داند که به این ارتش نمی‌تواند امیدوار باشد. این روزها از ایران اخبار سرپیچی ارتشیان می‌رسد. سربازها از سربازخانه‌ها فرار می‌کنند. افسران جوان از اطاعت فرماندهان خود سرپیچی می‌کنند. ارتشیان، جز یک عده معدود

 • که از وابستگان و سرسپردگان شاهند، مسلمانند و دیر یا زود به ملت خواهند پیوست و شاه قادر به ادامه حکومت خود نخواهد بود.
  - [تمامی ناظرین قبول دارند که تظاهرات بزرگ یکشنبه و دوشنبه گذشته (1) یک مراجعه به آرای عمومی علیه شاه و له حکومت اسلامی بود. آنها همچنین قبول کرده‌اند که بلوغ عظیم ملت ایران را که به حرف شما گوش می‌کنند به رسمیت بشناسند، ولی سلطه و قدرت باز ادامه دارد. زیرا شاه قصد ترک قدرت را ندارد و بنابراین تحت چه فرم دیگری مبارزه توده‌ای می‌تواند علیه شاه ادامه پیدا کند؟]
  - پایه پوشالی قدرت شاه را که توسط خودش بنا گردیده بود و بر آن تکیه داشت، ملت مبارز فرو ریخت، و به همین دلیل قدرت او نمی‌تواند ادامه پیدا کند. همین شاه بود که چند سال گذشته هنگامی که حزب مبتذل (2) خود را اعلام کرد گفت هر که به ما رأی ندهد یا جایش در زندان است و یا از کشور اجازه می‌دهیم که خارج شود. امروز می‌بینید که ملت ایران او را مجبور می‌کند که رسوایی شکست حزب رستاخیز فرمایشی خود را قبول کند. و همین شاه بود که در مورد زندانیان سیاسی عقیده داشت که باید در زندان پوسیده و بمیرند، و دیدیم که فشار ملت او را مجبور می‌کند که بعضی از آنان را آزاد کند و دهها شکست دیگر که ملت بر او وارد آورده و به یاری خدای تعالی او را برای همیشه از قدرت برکنار خواهد کرد. و در این راه از هر شیوه ممکن استفاده می‌کند. اگر به همین روش مسالمت آمیز شاه کنار نرود آن وقت است که او و حامیانش غرامت سختی خواهند پرداخت.
  - [شما در جریان گروه تحقیقی درخواست شده توسط پرزیدنت کارتر هستید. دولت اسلامی شما می‌تواند علیه قدرتهایی که از نظر اقتصادی استثمارش کرده‌اند یا از نظر سیاسی، ایران و منافعش را تحت فشار قرار داده‌اند، ارتباطش را قطع نماید. آیا یک گفتگوی دوجانبه البته با شرایط کاملاً مساوی با ایالات متحده را پیش بینی کرده اید؟]

 • - تا زمانی که شاه بر سر کار است و کنار نرفته است، ما هیچ مذاکره‌ای را نمی‌پذیریم. و در صورتی که یک دولت اسلامی مستقل متکی به آرای ملت سر کار آمد در آن موقع با هر دولتی که مایل باشد در زمینه‌های مختلف حاضر به مذاکره هستیم. و ما در روابطمان با سایر کشورها همچنان که ظلم را نمی‌پذیریم به کسی هم ظلم نمی‌کنیم. و اگر کشوری با چنین سیاستی عمل کند و به هیچ یک از قدرتهای استعماری وابسته نباشد و استقلال کامل خود را حفظ نماید قطعاً در دنیای امروز در محاصره اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد. این شاه و دولت غیرقانونی اوست که چون هیچ گونه پیوندی با ملت ندارد و از طرف ملت محکوم به سقوط است، از این جهت قدرتهای خارجی در برابر حفظ قدرت، هر چه را بر او تحمیل می‌کنند و او هم ناگزیر از پذیرفتن است.
  - [کارگران ایتالیا با ملت ایران که مبارزه می‌کنند هستند. همین احساس در جای دیگر هم وجود دارد. دولتها طور دیگر فکر می‌کنند، و می‌توان گفت که جهاد شما از حدود مرزهای اسلامی گذشته است و توسط ملتها شناخته شده، عقیده شما چیست؟]
  - امروز همچنان که قدرتهای شیطانی در سطح جهانی برای غارت ملت ضعیف دست در دست یکدیگر گذاشته‌اند، ملتها باید در مبارزات حق طلبانه خود یکدیگر را حمایت کنند. و ما امیدواریم که در این لحظات حساس همه آزادیخواهان جهان، ملت مسلمان و رشید و قهرمان ایران را یاری نمایند. ملت ایران بدون اتکا به غرب و شرق می‌خواهدروی پای خود بایستد و بر سرمایه‌های مذهبی و ملی خود استوار باشد. ملتهای جهان از این طرز فکر برخلاف مسیر دولتها، پشتیبانی می‌کنند و خواهند کرد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>