گفتگو با نویسنده فرانسوی درباره آینده نهضت
 •   گفتگو
  زمان: دی 1357 / صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: امکان دستیابی به آزادی و آینده نهضت
  مخاطب: نویسنده فرانسوی
  [نویسنده فرانسوی: من یک نویسنده مبارز فرانسوی هستم که سالها علیه فاشیسم، بر ضد استعمار و ضد امپریالیسم مبارزه کرده‌ام و همیشه در کنار مردم مظلوم و مستضعف بوده‌ام و از آنها حمایت کرده‌ام. انقلابات جهان، خصوصاً انقلاب فرانسه را مطالعه کرده‌ام. و به این نتیجه رسیده‌ام که هرگاه انقلابی تا نیمه راه برود و ادامه ندهد، محکوم به مرگ است. من برای شما احترام فراوانی قائل هستم. و دلیل این احترام عمیق من به شما، سماجت شما در ادامه مبارزه علیه شاه است. و معتقدم این باید با تمام نیرو و بدون مصالحه ادامه یابد. و این دلیل احترام من است. اما من دو سؤال کلی از شما دارم. سؤال اول اینکه آیا اعتقاد دارید که با محاصره ایران توسط امریکا، روسیه و چین، که همگی شاه را تقویت می‌کنند، راهی برای آزادی ایران از این ابرقدرتها وجود دارد؟]
  امام: ما اتکای به ملت و قدرت ملت داریم. هیچ ملتی را بعد از آنکه بیدار شدند و به جنبش در آمدند، کسی نمی‌تواند از آن راهی که دارند منحرف کند. و هیچ قدرتی نمی‌تواند یک ملت را سرکوب نماید. البته قدرتها می‌توانند بریزند و در یک مملکتی قتل عام کنند و لکن نمی‌توانند ملت را از خواستی که دارند منحرف کنند. و ملت ما به آن مرحله رسیده است که تمام اقشار قیام ضد رژیم و ضد ظلم کرده‌اند. ابر قدرتها نمی‌توانند این قیام را بشکنند و به علاوه ملت ایران مطلبی را خواهانند که تمام مردم جهان با این درخواست متفق القول است و آن آزادی و استقلال است. و ابرقدرتها نمی‌توانند در برابر عواطف تمامی مردم جهان، [خواسته‌های خود را] تحمیل کنند. و امید ما این است برای اینکه حرفمان حق، و مردم هم همه قیام کرده‌اند، بر تمام قدرتها غلبه می‌کنند.
  [نویسنده فرانسوی: آیت الله قدرت مذهبی هستند. وقتی ما و شما امیدواریم که رژیم شاه سرنگون‌
 • شود، چگونه برای افرادی مثل شما یک رهبر مذهبی، ممکن است که خود و یا اشخاص اطراف خود را با یک نیروی سیاسی، جانشین رژیم شاه سازند؟]
  امام: من بنا ندارم که خودم یا اشخاصی که حالا در پیش من هستند از روحانیون، جانشین رژیم بشوند؛ لکن ما در ایران و خارج کشور نیروهایی داریم که در همه ابعاد دانشمند و متفکر و کارآمد هستند. و در نظر داریم که آنها را جانشین رژیم بکنیم. اشخاصی که در داخل و خارج هستند، و با ملت هستند قادرند به اداره کشور. بنابراین اشکالی از این بابت پیش نخواهد آمد.
  [نویسنده فرانسوی: از اینکه به من اجازه چنین ملاقات و مذاکره‌ای را دادید تشکر می‌کنم.]
  امام: من هم از شما تشکر می‌کنم. امیدوارم که مثل شما نویسنده‌ای که مطالعات در انقلابات خصوصاً انقلاب فرانسه دارید، در این انقلابی که در ایران پیش آمده است و ملت مظلوم ایران حق خود را مطالبه می‌کند، به اندازه قلم و قدرت بیان خود به آنها کمک کنید. از خداوند متعال بخواهید که پیروزی نصیب ملت ما بشود.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>