مصاحبه با روزنامه «اکسپرس» درباره برنامه دولت در جمهوری اسلامی
 •   مصاحبه
  زمان: 13 دی 1357 / 4 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: برنامه دولت در جمهوری اسلامی
  مصاحبه کننده: خبرنگار انگلیسی روزنامه اکسپرس
  سؤال: [برنامه دولت شما چیست؟]
  جواب: ما در اولین زمان لازم برنامه خود را اعلام خواهیم کرد. ولی مهمترین وظیفه دولت آینده این است که هرچه سریعتر شرایط انتخابات آزاد را فراهم کند. از قبیل آزادی مطبوعات به معنی واقعی، ذکر تمامی واقعیات و حقایق و آگاه ساختن مردم به همه مسائل و آشکار نمودن جنایات پشت پرده سلسله پهلوی و تمامی کسانی که در این جنایات با آنان همدست بوده‌اند، محاکمه و مجازات آنان، تا دیگر نتوانند با عوض کردن چهره خود مردم را فریب دهند. و در همین مدت، برگرداندن تمامی ثروتهایی که به وسیله جنایتکاران به خارج کشور منتقل شده است، و آزاد کردن همه زندانیان سیاسی و راهنمایی و تشویق جامعه به فداکاری برای ترمیم ویرانیهای دولتهای گذشته و تلاش صادقانه در جهت ساختن بنای حکومت و جامعه جدید. جلوگیری قاطعانه از هدر رفتن مخازن کشور مخصوصاً نفت و فروش آن به قیمت عادلانه و صرف پول آن در تجدید حیات اقتصادی و نیازهای فوری و ضروری مردم و دهها وظایف سنگین و خطیر که دولت آینده با آن روبه رو است و جز با گذشت و فداکاری و صداقت و همکاری عمومی امکانپذیر نیست. حساستر از همه، بهبود بخشیدن به وضع طبقات محروم بخصوص آسیب دیدگان در طول مبارزات اخیر، آماده کردن فوری کلیه مراکز علمی و فرهنگی از مدارس تا دانشگاهها برای شروع تحصیلات، تصفیه سریع ارتش از عناصر خائن و بازگرداندن استقلال ارتش، جلوگیری از ورود کالاهای تجملی، تشویق و کمکهای فوری برای توسعه کشاورزی و دامداری.
 • - [به نظر شما کدام کشور اسلامی است که بهترین شکل دولتی را داراست و چرا؟]
  - شکل دولتها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموکراسی و تأمین هرچه بیشتر آرمانهای انسانی ملت ندارد. هر چند که بعضی از آنها نسبت به اشکال دیگر ترجیح دارد. ولی آنچه مهم است ضوابطی است که در افرادی که برای قبول مسئولیتها انتخاب می‌شوند باید رعایت شود، و نیز ضوابطی که عمل و رعایت آنها باید برای دولتها غیر قابل اجتناب شناخته شود، که اگر این ضوابط و معیارها که در اسلام بر آنها تأکید شده است دقیقاً رعایت شود به وجود آمدن جامعه‌ای مترقی و پیشرو را می‌توان جداً امیدوار بود. و همین مسئله مهم است که امروز در دنیا مورد توجه نیست و ما با تکیه بر اسلام می‌خواهیم به یاری خدای تعالی حقیقتی خیره کننده را به دنیا معرفی کنیم.
  - [از خسته شدن مردم در مقابل مشکلات روزانه نمی‌ترسید؟]
  - ملت دلیر و با استقامت ایران در طول مبارزات قهرمانانه خود در این سالها بخصوص در یک سال اخیر نشان داده است که هرچه سختیها و مشکلات در این راه بیشتر می‌شود روحیه او قویتر و اراده او استوارتر می‌شود. زیرا که روز به روز بر درستی و حقانیت راه خود که راه خداست بیشتر مؤمن می‌شود.
  - [آیا شما به طرفدارانتان دستور به ملایمت و مدارا داده اید؟]
  - ما تاکنون هنوز دستور خشونت نداده ایم و همیشه ملت ما در برابر تانک و توپ و مسلسل با دست خالی و تنها با مشت گره کرده ایستاده است. ولی اگر قدرتهای جهنمی استعماری دست از حمایت خود از آدمکشان ایران که شاه در رأس آنهاست برندارند، ما هم با شیوه‌های دیگر در برابر آنها رفتار خواهیم کرد.
  - [آیا امکان آشتی با شاه وجود دارد؟]
  - نه. هرگز؛ ممکن نیست.
  - [راجع به رفتار امریکا چه فکر می‌کنید؟]
  - دولت و رئیس جمهوری امریکا تاکنون درست مانند یک دشمن با ملت ایران رفتار کرده است، سالها غارت منابع کشور ما و تحمیل هزینه‌های سنگین مستشاران نظامی از یک‌
 • طرف و پایگاه‌های نظامی از طرف دیگر، سرمایه گذاریهای سنگین که حداکثر سوء استفاده‌ها را از تمامی امکان وسیع کشور و ملت ما کرده است و امروز هم شاه و عمال او را در کشتار بیرحمانه مردم ما تشویق و حمایت می‌کند. و بر ملت امریکاست که رئیس جمهوری خود را وادار کنند که روش خود را تغییر دهد.
  - [راجع به روش فرانسه چه فکر می‌کنید؟]
  - اخباری که از ایران و بعضی از اتباع فرانسوی و ساکن ایران و یا بعضی از فرانسوی هایی که به ایران سفر کرده‌اند می‌رسد، همه حکایت از خوشرفتاری مردم ایران با فرانسوی‌ها می‌کنند و لابد این ابراز محبتها از طرف مردم ایران به دلیل روشی است که فرانسه در برابر آنان اتخاذ کرده است. (1)
  - [روزنامه نیویورک تایمز در دوم ژانویه تأیید می‌کند که لیبی به شما کمک کرده است. اگر حقیقت دارد این کمک به چه شکل بوده و تا چه اندازه؟ آیا کشورهای دیگر شما را کمک کرده‌اند؟]
  - ما از هیچ دولتی تاکنون کمک نگرفته ایم و این مطلب کذب محض است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>