مصاحبه با تلویزیون «سی.بی.اس» درباره ضدیت با امریکا
 •   مصاحبه
  زمان: 14 دی 1357 / 5 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: ضدیت با امریکا - ضرورت سقوط سلسله پهلوی
  مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون سی. بی. اس امریکا
  سؤال: [حضرت آیت الله خمینی! بختیار که کاندیدای نخست وزیری است، گفته است که هر موقع که حضرتعالی مایل باشید می‌توانید به ایران برگردید. آیا شما هیچ تصمیمی برای بازگشت به ایران در آینده نزدیک دارید؟]
  جواب: تا کنون تصمیمی نگرفته‌ام.
  - [حضرت آیت الله، آیا هیچ نوعی از حکومت که شاه هم در آن حضور داشته باشد مورد قبول شما می‌تواند باشد؟]
  - خیر.
  - [حضرت آیت الله، در بعضی از محافل امریکایی شما متهم هستید که ضد امریکایی هستید. آیا به نظر حضرتعالی اگر شاه ساقط بشود دلیلی برای ترس امریکایی‌ها وجود دارد؟]
  - اگر معنای ضدیت با امریکا این است که ما می‌خواهیم وابسته به امریکا نباشیم، آری ما ضد امریکایی هستیم! و اگر ترس امریکا از این است، آری باید بترسند!.
  - [آیا دلیلی دارد که دولت امریکا از سقوط شاه بترسد، چون این دولت از شاه حمایت کرده است؟]
  - آری، چون امریکا با وجود شاه، همه چیز ایران را می‌برد و با رفتن شاه این دیگر میسر نیست. ولی امریکا به دلیل اینکه از شاه حمایت کرده است پس از سقوط شاه چه می‌کند، این دیگر به ما مربوط نیست. ما هرکس پول بهتر بدهد با او وارد معامله می‌شویم. البته مسائل انسانی و معنوی هم در مد نظر ما هست.
  - [گفته می‌شود که شاه برنامه دارد که برای تعطیلات کوتاهی از مملکت خارج بشود. آیا این امر حضرتعالی را قانع می‌کند و موجباتی برای پایان دادن به اعتصابات و تظاهرات خواهد بود؟]
 • - خیر، رفتن شاه کفایت نمی‌کند. باید رژیم به هم بخورد و تمام چیزهایی که مربوط به سلطنت است باید از بین برود تا ما راضی شویم- یعنی ملت راضی شود.
  - [بنابراین مشروطه سلطنتی یا چیزی شبیه به آن قابل مسامحه و قبول شما نیست؟]
  - خیر، مشروطه سلطنتی منظور ما نیست.
  - [از فرصتی که به ما دادید متشکریم.]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>