مصاحبه با رادیو - تلویزیون آلمان (هدف، تشکیل جمهومری اسلامی)
 •   مصاحبه
  زمان: 16 دی 1357 / 7 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: هدف، تشکیل جمهوری اسلامی - امریکا، انگلیس، شوروی: دشمن شماره یک
  مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو - تلویزیون آلمان، کانال 1
  سؤال: [آیا اگر چنانچه دولتی به ریاست بختیارروی کار بیاید، شما این دولت را حمایت می‌کنید، اگر شاه بپذیرد که برای موقت هم که شده از ایران خارج بشود؟]
  جواب: هیچ دولتی را با بودن رژیم سلطنتی قبول نخواهم کرد. هدف، تشکیل جمهوری اسلامی است و برای من از روز روشن تر است که با وضع فعلی در آینده‌ای نزدیک به آن خواهیم رسید.
  - [ناظرین خارجی نرمشی در سیاست حضرتعالی در طی هفته گذشته مشاهده کردند. آیا به نظر حضرتعالی به هم خوردن اوضاع اقتصادی ایران، کافی برای سقوط رژیم شاه هست؟ یا اینکه تصور می‌فرمایید که روشهای قهرآمیز دیگری باید تعقیب بشود؟]
  - به نظر می‌رسد که همین نحو مبارزات برای سرنگون کردن شاه از تختش کافی خواهد بود.
  - [بعضی از متخصصین امریکایی در ایران احساس می‌کنند که گزارشهایی که به مقامهای امریکایی در مورد ایران داده شده اشتباه بوده و این اشتباهات در اثر عدم تماس آنها با مخالفین شاه بوده است. آیا این مسئله به این علت بوده است که امریکا توجه خاص بیش از اندازه نسبت به موقعیت سیاسی و استراتژیکی ایران داشته است یا اینکه افتراقات عمیق فرهنگی بین دو کشور علت این جریان بوده است؟]
  - در هر صورت مورد تعجب من است که دولت امریکا ادعا می‌کند که اشتباه واقع شده است یا تماس نداشته است! یک دولت مقتدری مثل دولت امریکا لابد با همه - به تمام ابعاد - تماس داشته است و افراد امریکایی در ایران همه جهات را ملاحظه کرده‌اند. شاید
 • این اشتباه کارتر هم مثل ادعای اشتباه شاه باشد.
  - [روزنامه‌های خارجی در اینجا گزارش داده‌اند که ایرانی‌ها تنفری نسبت به امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دارند؛ این نقل قول درست است یا غلط؟ چه دلیلی برای این تنفر وجود دارد؟]
  - دقیقاً صحیح است! دولتهای امریکا و انگلیس آنقدر به ملت ما فشار آورده‌اند و اشخاص جنایتکار را تأیید کرده‌اند که کم کم موجب تنفر ملت ما شده است. البته شوروی هم دست کمی از آنها ندارد. من بارها توصیه کرده‌ام که دست از پشتیبانی دولت و شاه ایران بردارید و کاری نکنید که ملت ایران نسبت به ملتهای انگلیس و امریکا که در مقابل این روش دولتهای متبوعشان سکوت کرده‌اند بدبین شوند. و ما فعلاً امریکا و انگلیس و شوروی را دشمن شماره یک مردم خود می‌دانیم؛ البته امریکا از همه بدتر است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>