گفتگو با عده ای از ارمنیهای مقیم فرانسه درباره آینده ارامنه در ایران
 •   گفتگو
  زمان: 16 دی 1357 / 7 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: آینده ارامنه در جمهوری اسلامی
  مخاطب: عده‌ای از جوانان ارمنی مقیم فرانسه
  سؤال: [نماینده گروه: ما دو نفر لبنانی و بقیه فرانسوی هستیم. قبل از هر چیز می‌خواستیم پشتیبانی خودمان را از مردم ایران و خوشحالی را از اینکه مورد قبول واقع شد که خدمتتان برسیم اعلام کنیم.]
  جواب: ان شاء الله موفق باشید. در ایران ما هم ارامنه زیادند. در آنجا هم آنها مشغول به زراعت و کسبند.
  - [یک سال و نیم است که یک روزنامه‌ای را ارمنی‌های مقیم فرانسه چاپ می‌کنند و از بدو تأسیس این روزنامه تا به حال، وقایع ایران را دنبال کرده‌اند و رهبری شما را در طی نهضت اخیر به وضوح مطالعه کرده‌اند و می‌خواستند اگر اجازه بفرمایید چند سؤال از خدمتتان بکنند:
  شما طی بیاناتتان فرمودید که حکومت جمهوری اسلامی بنا خواهید کرد. آیا ممکن است بفرمایید موقعیت ارامنه در حکومت اسلامی آینده چگونه خواهد بود؟ با در نظر گرفتن اینکه ارامنه مسیحی هستند؟]
  - بله؛ ارامنه که در آنجا هستند سابقه دارند و همیشه اینها وضعشان مثل سایر مردم بوده که در ایران بودند و مشغول زراعت و کسب و کارند. بعدها هم آنها از همه آزادیها بهره مند خواهند بود و با آنها با کمال عدالت رفتار خواهد شد.
  - [معذرت می‌خواهم از اینکه مجدداً این سؤال را مطرح می‌کنم: ارمنی‌های دنیا از خودشان می‌پرسند که آیا در حکومت اسلامی آینده ایران، ارامنه در اجرای مذهب خودشان و آیین مذهبی خودشان و در داشتن مدارسشان و در صحبت کردن به زبان ارمنی مجاز خواهند بود؟]
  - مجازند، مجازند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>