مصاحبه با مجله «افریقای جوان» درباره غیرقانونی بودن دولت بختیار
 •   مصاحبه
  زمان: 18 دی 1357 / 9 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: قانونی نبودن دولت بختیار - عدم امکان کودتای نظامی
  مصاحبه کننده: خبرنگار مجله فرانسوی «آفریقای جوان»
  سؤال: [چرا حضرتعالی به ایران باز نمی‌گردید؟ آیا فکر می‌کنید که حضور شاه مانع بازگشت شما به ایران است؟ و آیا فکر می‌کنید رفتن شاه به بازگشت شما قطعیت خواهد داد؟]
  جواب: من تا احساس نکنم که برای نهضت وجودم در ایران نفعش زیادتر است از بودنم اینجا، در همین جا باقی می‌مانم.
  - [شما فرموده اید که امریکا باید در ایران سیاستش را تغییر بدهد. آیا می‌توانید بفرمایید که منظورتان از این تغییر سیاست چیست؟ با چه شرایطی؟]
  - منظور این است که دست از دخالتهایی که تا حالا در ایران کرده است بردارد، مستشاران خود را که در ایران دارد بخواهد، و ایران را به حال خودش واگذار کند تا سرنوشت خودش را خودش تعیین کند.
  - [نظر حضرتعالی درباره آفریقای جنوبی که نود درصد نفتش را از ایران می‌گیرد چه خواهد بود؟]
  - آفریقای جنوبی تا به این وضعی که دارد خاتمه ندهد ما با او رابطه‌ای نمی‌توانیم برقرار کنیم و نفت هم به او نخواهیم داد.
  - [آیا بیمی از این ندارید که شکست حکومت بختیار به یک کودتای نظامی منتهی شود؟ و نگرویدن ارتش را به صف انقلاب در شرایط فعلی چگونه توضیح می‌دهید؟]
  - بختیار - علی‌ایّ حال - حکومتش برخلاف قانون است و ملت ایران نمی‌تواند حکومت او را قبول کند. منتهی شدن به کودتای نظامی همین است که تاکنون بوده است و با حکومتهای نظامی یا دولت نظامی رفتار کرده است. و ما در راه اسلام و کشور خودمان، کوشش خودمان را تا آنجا که بتوانیم خواهیم کرد. در ایران کودتای نظامی مسئله‌ای را
 • حل نمی‌کند؛ زیرا دولتِ قبل از بختیار، خود یک کودتای نظامی بود و مشکل ایران حل نشد.
  ما در راه اسلام و کشورمان تا آنجا که بتوانیم کوشش خودمان را خواهیم کرد. شما باور نمی‌کنید که ارتش با ملت است و در آینده نزدیکی به شاه پشت خواهد کرد. پیروزی ما حتمی است و جمهوری اسلامی تحققش برای من خیلی روشن است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>