بیانات با نمایندگان خلیفه گری ارامنه (اسلام و حقوق اقلیتها)
 •   بیانات
  زمان: 7 اسفند 1357 / 28 ربیع الاول 1399
  مکان: تهران، مدرسه علوی
  موضوع: اسلام و اقلیتهای مذهبی
  حضار: نمایندگان خلیفه‌گری ارامنه
  [بسم الله الرحمن الرحیم‌]
  ... این نهضت امیدوارم که برای همه مذاهب، اقلیتهای مذهبی که در ایران زندگی می‌کنند - برای همه - خیر آورده باشد. ما می‌دانیم که همه اقشار ایران، چه مسلمین و چه غیر مسلمین، در زمان حکومت این شاه و پدرش در زحمت و جور زندگی کردند. و ما می‌دانیم که اسلام همیشه نسبت به اقلیتهای مذهبی احترام قائل بوده است. حتی حضرت امیر - سلام الله علیه - در یک قضیه‌ای - که خلخالی از پای یک زن ذِمیه که یهودیه هم بوده است برده بودند - می‌فرماید که من شنیده‌ام یک همچو چیزی شده است؛ و اگر انسان بمیرد سزاوار است. (1) ما برای اقلیت مذهبی احترام قائل هستیم. اینها اهل ملت ما هستند، اهل مملکت ما هستند. و من امیدوارم که حکومت عدل اسلامی برای آنها بسیار خوب باشد و آنها در پناه اسلام با زندگی مرفه، آزاد و به طور صحیح اینجا زندگی بکنند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>