نامه به آقای مهدی بازرگان (ممنوعیت دخالت منسوبین)
 •   نامه
  زمان: 19 اسفند 1357 / 11 ربیع الثانی 1399
  مکان: قم
  موضوع: ممنوعیت دخالت منسوبین در امور مملکتی
  مخاطب: بازرگان، مهدی
  جناب آقای نخست وزیر
  لازم است به جمیع وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اخطار نمایید کسانی که از منسوبین و یا اقربای اینجانب هستند و برای توصیه اشخاص و یا نصب و عزل اشخاص به مراکز مربوطه مراجعه می‌کنند، به هیچ وجه به آنان ترتیب اثر ندهند. منسوبین و نزدیکان مطلقاً حق دخالت در اینگونه امور را ندارند. والسلام.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>