پیام به ملت ایران (توطئه های منحرفین در آستانه برگزاری رفراندم)
 •   پیام
  زمان: 9 فروردین 1358 / 30 ربیع الثانی 1399
  مکان: قم
  موضوع: توطئه‌های منحرفین در آستانه برگزاری رفراندم
  مخاطب: ملت ایران
  بسم الله الرحمن الرحیم
  با کمال تأسف اخبار ناراحت کننده‌ای از گنبد و زاهدان و اردبیل می‌رسد که بعض فرقه‌های منحرف بین مردم محترم آن سامان مشغول سمپاشی و تفرقه افکنی هستند؛ و شایع نموده‌اند که روحانیون، برادران اهل سنت را از حقوق خود محروم می‌نمایند. من با کمال تأسف باید بگویم که این اشخاص منحرف که الهام از امریکا می‌گیرند و به صورت چپ نما هستند، در صددند که چپاولگریهای زمان رژیم سابق را با فرم دیگر در کشور عزیز ما اعاده کنند. ما با برادران اسلامی اهل سنت خود هیچ اختلافی نداریم؛ و ما به برادران خود اطمینان می‌دهیم که تمام اقشار کشور- چه اهل سنت و چه شیعه- به حقوق خود خواهند رسید و هیچ فرقی بین طوایف مسلمین در حقوق سیاسی و اجتماعی و غیر آن نیست. من از همه برادران و خواهران خود در تمام کشور تقاضا دارم که به سمپاشی این عناصر فاسد اعتنا نکنند، و فردا به سوی صندوقهای آرا بروند و به هر چه می‌خواهند رأی بدهند. من صلاح همه را در آن می‌بینم که به «جمهوری اسلامی» رأی دهند که در آن حقوق همه اقشار و همه طوایف را به طور وافی (1) تضمین می‌کند. از خداوند تعالی حفظ وحدت مسلمین را خواستارم.
  9 فروردین 58
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>