سخنرانی در جمع مردم و فراخوانی توده ها به شرکت در رفراندم
 •   سخنرانی
  زمان: 9 فروردین 1358 / 30 ربیع الثانی 1399
  مکان: قم، مدرسه فیضیه
  موضوع: فراخوانی توده‌ها به شرکت در رفراندم
  مناسبت: در آستانه رفراندم جمهوری اسلامی
  حضار: اقشار مختلف مردم
  بسم الله الرحمن الرحیم
  رفراندم تعیین کننده سرنوشت ملت
  در آستانه رفراندم لازم است تذکر دهم که این رفراندم سرنوشت ملت ما را تعیین می‌کند. این رفراندم یا شما را به آزادی و استقلال می‌کشد و یا مثل سابق به اختناق و پیوستگی. این رفراندم چیزی است که همه ملت ما باید در آن شرکت کنند. من توصیه می‌کنم به همه ملت که در این رفراندم، که سرنوشت ملت ما و کشور ما و مذهب ما را تعیین می‌کند، شرکت کنید. اهمال نکنید؛ تنبلی نکنند بعضی؛ به کارهای دیگر اشتغال پیدا نکنند. فردا از همان وقت که اعلام شد برای رفراندم همه از خانه‌ها بیرون بیایید و همه بشتابید برای رأی دادن و سرنوشت خودتان را تعیین کردن.
  رأی به «جمهوری اسلامی»
  رأی من «جمهوری اسلامی» است و من تقاضا دارم کمک کنید به اسلام، کمک کنید به کشور خودتان، کمک کنید به ملت خودتان، و به جمهوری اسلامی رأی بدهید. آزادید لکن با آزادی، سرنوشت خودتان را تعیین کنید. همه قشرها باید رأی بدهند و شرکت کنند، و همه قشرها آزادند در رأی دادن. تمام قشرها به حقوق خودشان خواهند رسید. برادرهای سنی ما مثل ما هستند، با ما هیچ فرقی ندارند در حقوق؛ حقوق همه آنها داده خواهد شد. شرکت کنند آنها هم در آنچه سرنوشت آنها را تعیین می‌کند. به حرف اشخاصی که بین آنها می‌خواهند تفرقه بیندازند، می‌خواهند به اسم سنی و شیعه بین ما
 • برادرها را جدایی بیندازند و منافع ما را به جیب دیگران بکنند، به حرف اینها اعتنا نکنید.
  حقوق اقلیتهای مذهبی در اسلام
  فردا همه - شیعه و سنی و اقلیتهای مذهبی - همه بیایند و رأی بدهند و کشور خودشان را از این گرفتاری و آشفتگی رهایی بخشند. همه اقشار ملت با ملت شریک هستند در حقوق؛ و حقوق همه به آنها داده خواهد شد. اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند، حقوق دارند؛ حقوق آنها داده خواهد شد. در عمل به مذهب- به مذهب خودشان، در رأی دادن برای وکلای خودشان آزادند. همه اقشار آزاد هستند. و این معنا که بین شماها پخش می‌کنند که روحانیون می‌خواهند حق شما را نگذارند به شما برسد، بدانید که این خیانتی است که اینها می‌کنند به ملت ما. روحانیون در رأس آنها هستند که حقوق را، حقوق شماها را محترم می‌شمارند. روحانیون تابع قرآن و اسلام هستند. قرآن و اسلام احترام برای شما قائل هست و شما را مثل برادر می‌پذیرد. با ما همراهی کنید. با ملت خودتان همراهی کنید؛ دست از کشتار بردارید، دست از تفرقه اندازی بردارید؛ با قوای انتظامیه همراهی کنید، با قوای ملت همراهی کنید، با قدرتهای دولت همراهی کنید. پشتیبان دولت خودتان باشید. دولتْ دولتِ اسلامی است، ارتشْ ارتشِ اسلامی است؛ با ارتشِ خودتان رفاقت داشته باشید. ارتش در خدمت شماست، دولت در خدمت شماست، ما در خدمت شما هستیم.
  من از خداوند تعالی مسئلت می‌کنم که شما ملت شریف را در هر قشری که هستید سعادتمند کند. و شما ملت شریف را در هر قشری که هستید از زیر بار اختناق و از زیر بار اجانب آزاد کند.
  ما همه با هم باید این نهضت را حفظ کنیم. اگر خدای نخواسته در رأی دادن اهمال کنید، من خوف آن دارم که باز مسائل سابق عود کنند. اگر به حرف تفرقه اندازها گوش کنید، من خوف آن را دارم که دو مرتبه، با فرم دیگر، همان معانی که سابق از آن فرار می‌کردیم دوباره مبتلای به آن بشویم.
 • عمال امریکا با ماسک چپگرایی
  برادرهای ما! عزیزان ما! دست از تفرقه بردارید. به حرف اشخاصی که انحراف دارند گوش ندهید؛ اینها عمال امریکا هستند به صورت چپگرایی. اینها می‌خواهند همان مخازن ما را باز به امریکا بدهند؛ اینها می‌خواهند همان مسائل سابق را با فرم دیگر پیاده کنند. اگر اینها ... برای ملت ارج قائل هستند، اگر اینها دلسوز ملت هستند، برای ملت دلسوز هستند، ملت الآن تمام بپا خواسته و می‌خواهد رأی بدهد، می‌خواهد رأی به جمهوری اسلام که همه جهات را اصلاح می‌کند بدهد؛ چرا اینها تفرقه می‌اندازند؟ سابق می‌گفتند که «اختناق است و با اختناق مخالفیم و برای ملت کار می‌کنیم، اجنبی هست و با اجنبی مخالفیم و برای ملت کار می‌کنیم»؛ حالا نه اختناقی هست نه اجنبی هست. حالا شماها مواجهید با یک ملتی که همه‌شان طالب یک مطلب هستند؛ شما هم با آنها همراهی کنید. اگر چنانچه شما صلاح ملت را می‌خواهید، همراهی کنید با ملت. اگر همراهی نکنید، معلوم می‌شود صلاح ملت را نمی‌خواهید؛ معلوم می‌شود می‌خواهید تفرقه بیندازید و اجانب را بر ما مسلط کنید.
  شرکت همگانی در رفراندم
  خداوند ان شاء الله با همه شما با سلامت و با رحمت رفتار فرماید. فردا همه از خانه‌ها بیرون بیایید و همه رأی بدهید به «جمهوری اسلامی». من تقاضا دارم که همه رأی بدهید به «جمهوری اسلامی». البته آزاد هستید [به‌] هر چه خواستید رأی بدهید. و اینکه در این ورقه‌ها «آری» و «نه» است، شما می‌توانید در «نه» هر فرمی را که می‌خواهید در او بگنجانید. لازم نیست که همان «نه» باشد؛ شما حق دارید، می‌توانید که در آن ورقه بنویسید «جمهوری دمکراتیک»، بنویسید «رژیم سلطنتی». هرچه خواستید بنویسید مختار هستید لکن البته رفراندم به معنی «آری» و «نه» است. انتخاب نیست، رفراندم است؛ رفراندم «آری» و «نه» است لکن شما مختارید که انتخاب کنید و یکی از آن چیزهایی که می‌خواهید بنویسید.
 • خداوند همه ملت ما را حفظ کند از شرّ اجانب؛ و عقل بدهد به اقشاری که دارند تفرقه می‌اندازند بین مسلمین. در صورتی که مسلمین همه با هم دوست و همه با هم رفیق [اند] و اسلام حق همه اقشار ملت را ملاحظه کرده است. و شما برای شکرگزاری از اینکه از این اختناق بیرون رفتید و از این سلطه طاغوتی خارج شده اید بیایید در خیابانها و در بیرون از منازل و رأی بدهید ... شما آزادید که به هرچه بخواهید رأی بدهید لکن رفراندم معنایش «آری» و «نه» است ولیکن شما آزاد هستید. به همین نکته هم توجه کنید که «نه» معنایش رژیم سلطنتی نیست؛ «نه» معنایش این است که جمهوری اسلامی را نمی‌خواهید. بعد می‌شود که شما رژیم سلطنتی خواستید و «نه» گفتید؛ می‌شود که جمهوری مطلق خواستید و «نه» گفتید؛ و می‌شود که جمهوری دمکراتیک خواستید و «نه» گفتید. «نه» معنایش رژیم سلطنتی نیست که از آن فرار کنید. در هر صورت شما مختارید که «آری» بگویید یا «نه» بگویید، یا هرچه دلتان می‌خواهد در ورقه بنویسید؛ کسی جلوی شما را نمی‌گیرد.
  احقاق حقوق ملت در حکومت اسلامی
  و اما اینکه پخش کردند در بین مردم به اینکه حقوق زنها را اسلام نمی‌دهد و بعد از رفراندم چه خواهد شد، این هم جزو همانهاست که عمال اجانب دارند این مسائل را طرح می‌کنند؛ و عمال اجانبند که دارند به اشکال مختلفه بین ملت ما جدایی می‌اندازند و نمی‌خواهند این رفراندم تمام بشود. و شاید امید این را داشته باشند که رژیم سلطنتی باز باقی باشد یا یک رژیم دیگری پیش بیاورند. در هر صورت همان طوری که حقوق مردها در اسلام مطرح است، حقوق زنها [هم مطرح است‌]. اسلام به زنها بیشتر عنایت کرده است تا به مردها. اسلام زنها را بیشتر حقوقشان را ملاحظه کرده است تا مردها. این هم [آن‌] معنا که بعد از این چه خواهد شد: زنها حق رأی دارند - از غرب بالاتر است این مسائلی که برای زنها ما قائل هستیم - حق رأی دادن دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند. همه اینها هست. تمام معاملاتشان به اختیار خودشان است، و آزاد
 • هستند. اختیار شغل را آزاد هستند. البته در شرق (1) برای مردها یک محدودیتهایی هست که آن محدودیتها به صلاح خود مردها هست و آن محدودیتها، یعنی در آنجاهایی که مَفْسَده هست برای مرد، از قماربازی جلوگیری می‌کند اسلام، از شرابخواری جلوگیری می‌کند اسلام، از هروئین جلوگیری می‌کند اسلام؛ برای اینکه مفسده دارند. برای همه یک محدودیتهایی هست، و محدودیتهای شرعی و الهی. محدودیتهایی است که به صلاح خود جامعه است؛ نه این است که برای جامعه یک چیزی مثلاً نافع بوده است که محدودیت برایش ایجاد کرده‌اند.
  ما قول می‌دهیم به شما که در حکومت اسلامی همه - همه و همه - آزاد، همه و همه به حقوق حقّه خودشان خواهند رسید. و تمام این مسائل که طرح می‌کنند قبل از رفراندم و مشغول شده‌اند به فعالیت، اینها به نفع اجانب است؛ و بیایید و مملکت خودتان را نجات بدهید. فردا همه با هم می‌رویم پای صندوق. و من خودم پای صندوق می‌روم و رأی خودم را می‌دهم. همه شما با هم به پیش ان شاء الله برای درست کردن یک کشور آزاد، یک کشور مستقل! کشوری که برای خودمان باشد و خودمان در آن زحمت بکشیم و خودمان استفاده بکنیم.
  والسلام علیکم و رحمة الله

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>