سخنرانی در جمع مردم قم و لزوم رأی به جمهوری اسلامی
 •   سخنرانی
  زمان: 9 فروردین 1358 / 30 ربیع الثانی 1399
  مکان: قم
  موضوع: لزوم رأی به جمهوری اسلامی
  حضار: گروهی از مردم شهرستان قم
  [بسم الله الرحمن الرحیم‌]
  تحکیم جمهوری اسلامی در رأس امور
  ... یک قضیه، تثبیت جمهوری اسلامی و قضیه قانون جدید اساسی است و قضیه مجلس شورا، که اینها در رأس مسائل واقع شده؛ و این دولت هم فقط برای اینهاروی کار آمده. البته بعد از اینکه یک دولت مستقرروی کار بیاید، چون وضعْ وضعِ دیگری ان شاء الله خواهد شد و دولت یک دولت اسلامی [است‌] و آن خیانتها که پیشتر می‌شد و بودجه‌های مملکت هدر می‌رفت ان شاء الله دیگر نمی‌رود، ما امیدواریم که با تثبیت حکومت عدل اسلامی به این مسائل اساسی جامه عمل پوشیده بشود. البته محتاج به یک زمانی است، محتاج به تدریج است. الآن کارها به طوری آشفته است که نمی‌شود توقع داشت از دولت که در این حالی که اغتشاشات سرتاسر مملکت را گرفته است و از حیث اقتصاد الآن ضعیف هستند و از جهات دیگر هم همین طور، الآن نمی‌شود به این زودی اشکالهایی که در قم هست، انجام بگیرد.
  قم، ریشه دانش و شجاعت
  من از خدای تبارک و تعالی توفیقی می‌خواهم که ان شاء الله بعد از اینکه رأیتان را به حکومت جمهوری اسلامی دادید و به دوستانتان هم سفارش کردید که رأی بدهند و جمهوری اسلامی‌روی کار آمد، من امیدوارم که اینطور مسائل و مشکلات بتدریج حل بشود. البته مردم قم به ما خیلی حق دارند. در این نهضت خیلی پیشقدم بودند؛ و من سابقاً هم گفته‌ام همان طوری که به حَسَب فرموده ائمه ما عِلْم از قم به جاهای دیگر منتشر
 • می‌شود گفتم که شجاعت هم از قم به جاهای دیگر منتشر شد؛ نهضت هم از قم به جاهای دیگر منتشر شد.
  مشارکت همگانی در سازندگی
  و بحمد الله همه اقشار ملت ما آگاهانه مسائل را حل کرده‌اند و تا اینجا رسانده‌اند؛ و من امیدوارم که از حالا به بعد هم این نهضت را ادامه بدهید و مسائل بعد؛ که مسائل اساسی است و برای ساختن مملکت است. یک مملکتی که ویرانش کردند و رفتند، ساختن لازم دارد. و این احتیاج دارد که همه اقشار ملت کمک کنند و از دولتِ تنها نمی‌آید این کار، از بعضی قشرها نمی‌آید این کار، از روحانیون نمی‌آید این کار. باید همه با هم باشند؛ همان طوری که همه با هم تاکنون پیشرفت کردیم، از حالا به بعد هم، همه با هم باید به پیش برویم. همه با هم به پیش ان شاء الله! [خداوند شما را] حفظ و تأیید کند و سعادتمند.
  والسلام علیکم و رحمة الله‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>