پاسخ استفتاء بازرگانان در مورد اجناس قاچاق
 •   پاسخ استفتاء
  زمان: 17 فروردین 1358 / 8 جمادی الاول 1399
  مکان: قم
  موضوع: حکم معاملات اجناس قاچاق
  مخاطب: بازرگانان
  بسمه تعالی
  طبق مقررات دولت اسلامی عمل بشود.
  روح الله الموسوی الخمینی