بیانات خطاب به سفیر چکسلواکی در تهران (قراردادهای شاه)
 •   بیانات
  زمان: 22 فروردین 1358 / 13 جمادی الاول 1399
  مکان: قم
  موضوع: قراردادهای دوران شاه معدوم
  حضار: سفیر چکسلواکی در تهران
  [بسم الله الرحمن الرحیم‌]
  شاه سابق به واسطه اینکه مأموریت داشت تا مملکت را به بیگانگان بفروشد و همواره منافع آنان را حفظ کند، بسیاری از قراردادها که در زمان او انعقاد یافته همه به زیان ملت ایران بوده است. (1) البته دولت جمهوری اسلامی قراردادهایی را که منافع ملت ایران در آن ملحوظ است ادامه خواهد داد و با تمام ممالک روابط دوستانه خواهد داشت، و هرگز اجازه دخالت در امور داخلی ایران را به هیچ کشور نخواهد داد.
  نهضت ایران تنها مختص ایران نبوده بلکه نهضت مستضعفین علیه مستکبرین، و در جهت حمایت از تمام کسانی [است‌] که به انسانیت و حقوق بشر احترام قائل هستند و همچنان ادامه خواهد داشت.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>