گفتگو با نمایندگان پاپ (قدرت ایمان و اسلام)
 •   گفتگو
  زمان: 28 بهمن 1357 / 19 ربیع الاول 1399
  مکان: تهران، مدرسه علوی
  موضوع: غلبه قدرت ایمان و اسلام بر ظلم و استعمار
  حضار: سفیر واتیکان و همراهان (نمایندگان پاپ)
  [نماینده پاپ ژان پل دوم: پاپ از ما خواسته است که آرزوهای قلبی خود را برای سلامت شما و موفقیت ملت ایران خدمتتان تقدیم داریم.]
  امام: اقلیتهای مذهبی همیشه در اسلام محترم بوده‌اند؛ و توافق بین ادیان بزرگ یکتاپرست برای پیشرفت بشریت لازم است.
  این قدرت ایمان ملت و قوه اسلام بود که بر ظلم و استبداد و استعمار غلبه کرد. امیدوارم دیگر ملل نیز از این طریق به ما متصل شوند.
  [نماینده پاپ: ما تازه شروع به گفتگو بین اسلام و مذهب کاتولیک نموده ایم و امیدوارم این گفتگو و تبادل نظر در نظام جدیدی که تحت رهبری شما در این کشور به وجود آمده است ادامه یابد.]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>