پیام به افسران و سربازان ارتش (عدم حمایت از دولت بختیار)
 •   پیام
  زمان: 12 بهمن 1357 / 3 ربیع الاول 1399
  مکان: تهران، مدرسه رفاه
  موضوع: عدم همکاری ارتشیان با دولت بختیار
  مخاطب: افسران، درجه داران و سربازان ارتش
  بسم الله الرحمن الرحیم
  3 ربیع الاول 99
  ارتش معظم ایران، افسران محترم، درجه داران، سربازان - اعزّهم الله تعالی
  با ابراز احترام خاطرنشان می‌کند، از نظر ملت بزرگ ایران، شورای سلطنتی و مجلسیْن و دولت ناشی از آنها غیر قانونی و فاقد اعتبار ملی است؛ و چون ارتش از ملت و ملت از ارتش است و پشتیبانی هر یک از دیگری از وظایف ملی است، لازم است به احترام ملت و رأی قاطع آن، ارتشْ خود را از دولت غاصب (1) برکنار کند و این مطلب را اعلام کند. اینجانب به واسطه رهبری مبتنی بر حکم شرع و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت، دولت موقت را برای تشکیل مجلس مؤسسان و دیگر امور مقدماتی معرفی می‌کنم تا ارتش محترم به وظیفه قانونی و ملی خود رفتار نماید؛ و ان شاء الله تعالی به ناسامانیها و آشفتگیها خاتمه داده شود. مطمئن باشید در صورتی که به وظیفه ملی و قانونی خود عمل نمایید، ملت و دولت ناشی از آن، در احترام و پشتیبانی شما کوشا خواهد بود.
  لازم به تذکر نیست که در این موقع حساس و خطیر، اختلاف کلمه موجب انهدام ارکان کشور خواهد شد و همه ما مسئول آن هستیم. والسلام علیکم.
  روح الله الموسوی الخمینی