حکم به آقای مهدی بازرگان درباره عزل تقی ریاحی از وزارت دفاع
 •   حکم
  زمان: شهریور 1358 / شوال 1399 (1)
  مکان: تهران، مدرسه علوی
  موضوع: عزل ریاحی از وزارت دفاع
  مخاطب: بازرگان، مهدی (نخست وزیر دولت موقت)
  بسمه تعالی
  جناب آقای نخست وزیر
  تیمسار ریاحی از وزارت دفاع ملی برکنار است. شخص دیگری به جای او به وزارت دفاع ملی قرار دهید.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>