سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و مردم ساوه (وحدت کلمه)
 •   سخنرانی
  زمان: 3 اردیبهشت 1358 / 25 جمادی الاول 1399
  مکان: قم
  موضوع: پیوند خلل ناپذیر نیروی انتظامی و مردم
  حضار: جمع پرسنل شهربانی - نمایندگانی از مردم ساوه
  بسم الله الرحمن الرحیم
  شما آقایان که برای تفقد از من آمدید خوش آمدید. علمای اعلام ساوه، سایر اقشار، و پرسنل شهربانی خوش آمدند. این روزها روزی است که [باید] همه اقشار با هم برادر و برابر باشند. سابق، شهربانی از ما و علما و مردم جدا بود؛ امروز شهربانی در بین مردم و از میان مردم است، و مردم نیز از شهربانی خواهان حفاظت از شهر و از عائله خودشان هستند. علمای اعلام نسبت به آنها نظر حسن دارند و سایر اقشار، آنها را برادر خود می‌دانند. من امید آن دارم که این وحدت کلمه - که بین همه اقشار ملت ماست - باقی بماند و به اتکای وحدت کلمه، نهضت اسلام ما پیش رانده شود و با برقراری حکومت عدل اسلامی، همه اقشار به حقوق خودشان برسند.
  اجانب گمان نکنند که می‌توانند خللی در این وحدت ملی ما ایجاد کنند. این وحدت ملی، وحدت الهی است؛ به دست خدای تبارک و تعالی ایجاد شده است. اسلام پیشوای ماست، قرآن کریم پیشوای ماست. قرآن کریم ما را به وحدت دعوت کرده است، اسلام ما را به وحدت دعوت کرده است. ما تابع اسلام هستیم. ملت ایران با این وحدت کلمه و اتکال به اسلام نهضت را پیش برد و این رمز را از دست نخواهد داد. ایجاد اختلاف نکنید؛ با هم برادر و برابر باشید. از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که همه ملت به سلامت و با وحدت کلمه پیش بروید؛ و آن چیزی را که خدای تبارک و تعالی می‌خواهد که رفاه عمومی و سعادت عمومی بشر - سلامت عمومی بشر، سعادت روحی بشر - است ان شاء الله که تحقق پیدا کند. سعادت و سلامت همه شما را خواستارم.
  والسلام علیکم‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>