بیانات خطاب به سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کره (محکومیت دخالت ابرقدرتها)
 •   بیانات
  زمان: 4 تیر 1358 / 30 رجب 1399
  مکان: قم
  موضوع: محکومیت دخالت ابرقدرتها
  مخاطب: چابیونگ اوک (سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کُره) (1)
  [بسم الله الرحمن الرحیم‌]

  ما هرگز به کشورهای بیگانه اجازه دخالت در امور ایران را نداده و نخواهیم داد. و همان گونه که بیگانگان را از ایران خارج کردیم، قادر هستیم جلو دخالت آنان را نیز بگیریم.
  [سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کره اظهار کرد: امروز بیست و نهمین سالگرد تجاوز سربازان امریکا به ملت مستضعف کره است.
  امام خمینی این تجاوز را محکوم کرد و خواستار قطع دست امریکا و ابرقدرتها از کشورهای مستضعف شد.
  سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کره اظهار داشت: اکنون پنجاه هزار نفر از ارتش امریکا در کره جنوبی مستقرند و رژیم کره جنوبی وابسته به امریکا و صهیونیستهای بین المللی است.
  در پایان این دیدار، امام خمینی خواستار اخراج کلیه سربازان امریکا از کره جنوبی شد و از پیام ملت و دولت خلق کره تشکر کرد.]

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>