حکم به ارتش و مردم (سرکوب عوامل خرابکار حزب دمکرات)
 •   حکم
  زمان: ظهر 28 مرداد 1358 / 25 رمضان 1399
  مکان: قم
  موضوع: سرکوب عوامل خرابکار حزب دمکرات
  مخاطب: نیروهای نظامی، انتظامی و مردم
  بسم الله الرحمن الرحیم
  السّاعه خبر رسید که در سنندج «حزب دمکرات»، آنها ارتشیها و سازمانهای آنها را محاصره کرده‌اند، و اگر تا نیم ساعت دیگر کمک نرسد اسلحه‌ها را می‌برند. و از مسجد سنندج به ما اطلاع داده‌اند که حزب دمکرات زنهای ما را به گروگان برده‌اند. اکیداً به کلیه قوای انتظامی دستور می‌دهم به پادگانهای مراکز ابلاغ کنند که به قدر کافی به طرف سنندج حرکت کنند، و با شدت اشرار را سرکوب نمایند. پاسداران انقلاب - در هر محلی هستند - به مقدار کافی به طرف سنندج و کردستان - با پل هوایی - بسیج شوند و با شدت، تمام اشرار را سرکوب نمایند. تأخیر - ولو به قدر یک ساعت - تخلف از وظیفه، و به شدت تعقیب می‌شود. از ملت ایران می‌خواهم که مراقب باشند هر یک از مأمورین تخلف کردند فوری اطلاع دهند. من انتظار دارم که تا نیم ساعت دیگر از قوای انتظامی به من خبر بسیج عمومی برسد. والسلام.
  28 مرداد 58
  روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>