بیانات در جمع خانواده شهید عراقی (تجلیل از شهید عراقی)
 •   بیانات
  زمان: 4 شهریور 1358 / 3 شوال 1399
  مکان: قم
  موضوع: تجلیل از شهید مهدی عراقی
  مناسبت: شهادت مهدی عراقی و فرزندش حسام
  حضار: اعضای خانواده شهید حاج مهدی عراقی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  من ایشان را حدود بیست سال است که می‌شناسم. مهدی عراقی یک نفر نبود، او به تنهایی بیست نفر بود. حاج مهدی عراقی برای من برادر و فرزند خوب و عزیز من بود. شهادت ایشان برای من بسیار سنگین بود اما آنچه مطلب را آسان می‌کند آن است که در راه خدا بود. شهادت او بر همه مسلمین مبارک باشد. او می‌بایست شهید می‌شد؛ برای او مردن در رختخواب کوچک بود.
  [برادر شهید: ما خوشبختیم که هدیه‌ای به پیشگاه حضرت ولیّ عصر و نایب آن حضرت، امام خمینی، تقدیم داشتیم.]
  این هدیه‌ای است برای خدا.
  [فرزند کوچک شهید عراقی: پدر من در مقابل دو شخصیت سر تعظیم فرود آورد: اول مرحوم نوّاب صفوی و دوم امام خمینی. و من خوشحالم که اگر دو نفر را از دست دادیم، قلب میلیونها انسان را متوجه به خود دیده و دل آنان را در دست داریم.]
  شما خدا را دارید که فوق هر نیرویی است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>