حکم تمدید مأموریت آقای غلامحسین محمدی گلپایگانی در پایگاه هوایی
 •   حکم
  زمان: 18 شهریور 1358 / 17 شوال 1399
  مکان: قم
  موضوع: تمدید مأموریت
  مخاطب: محمدی گلپایگانی، غلامحسین
  بسمه تعالی
  جناب مستطاب ثقة الاسلام آقای حاج شیخ غلامحسین محمدی گلپایگانی - دامت افاضاته
  طوماری به امضای گروه بسیاری از کارمندان و پرسنل محترم نیروی هوایی پایگاه اصفهان واصل گردید که درخواست کرده بودند جنابعالی کماکان در آن پایگاه بمانید و به ارشاد و تبلیغ و رفع مشکلات اجتماعی و دینی آنان اشتغال داشته باشید. با توجه به وضع حساس کنونی و سابقه و آشنایی جنابعالی با محیط مذکور، مقتضی است دعوت آقایان محترم را بپذیرید. امید است پرسنل محترم نیز از همکاریهای لازم در راه پیشبرد اهداف عالیه اسلام با جنابعالی دریغ ننموده و قدردانی کنند.
  روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>