بیانات در جمع هیأت کره جنوبی (قیام ملت برای برقراری عدالت)
 •   بیانات
  زمان: 23 تیر 1358 / 19 شعبان 1399
  مکان: قم
  موضوع: قیام ملت ایران بر اساس نفی دیکتاتوری و برقراری عدالت
  حضار: هیأت کره جنوبی و آقای کیم تونگ هی (سفیر کره جنوبی)
  [بسم الله الرحمن الرحیم‌]
  من متشکرم از دولت شما و ملت شما. جواب این را هم به وسیله وزارت خارجه ان شاء الله می‌دهم. و این دیکتاتورهایی که می‌بینید در آنجا هست، تقریباً در همه جا هست؛ و همین دیکتاتوریها باعث شد که ملت ما قیام کرد و رژیمی را خواهان شد که در آن دیکتاتوری نباشد؛ در آن عدالت باشد، با همه ظلمها مخالف باشد، و آن رژیم جمهوری اسلامی است - که برنامه اسلام در این است که دیکتاتوریها بکلی در دنیا نابود بشوند، و عدالت اجتماعی جاری بشود. و من امیدوارم که خداوند، آنطور که ما می‌خواستیم، برای عدالت اجتماعی در تمام بشر ما را موفق کند، و شما را موفق کند.