سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تهران (حل مشکلات با ایمان و روحیه قوی)
 •   سخنرانی
  زمان: ساعت 2 بعدازظهر 18 تیر 1358 / 14 شعبان 1399
  مکان: قم.
  موضوع: حل مشکلات، با ایمان و روحیه قوی
  مناسبت: میلاد حضرت مهدی (عج)
  حضار: 26 تن از اهالی تهران (1)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  کار برای خدا
  اگر این راه را برای خدا می‌روید، اگر این طریق را برای خدا طی می‌کنید، افسرده نباشید از اینکه به شما اعتنا نمی‌شود؛ خداوند به شما عنایت دارد. کوشش کنید که راه برای خدا باشد، کوشش کنید که چشمتان را از مخلوق، از ما سوای خدا ببندید. توجه‌تان به این نباشد که اگر خدمتی برای خدا می‌کنید، دیگران پیش شما بیایند تواضع کنند. شما جوانهایی هستید که در طول این مدت زحمت کشیدید؛ برای خدا رنج بردید؛ برای خدا عمل کردید. حالا یک راه طولانی را برای خدا طی کردید و آمدید اینجا با ما صحبت کنید، درد دل کنید. کاری که برای خداست خدا توجه می‌کند و اگر برای خدا نباشد، همه عالم هم توجه کنند، چیزی نیست.
  مشکلات انقلاب
  من هم می‌دانم که الآن مشکلات زیاد است؛ توطئه‌ها زیاد است؛ تفرقها زیاد است و گرفتاری همه قشرهای ملت زیاد، لکن شما هم می‌دانید که چه مشکلاتی را برای این مملکت اینها بار آورده‌اند و چه کارها کرده‌اند که به این زودیها نمی‌شود درستش کرد. این فسادی که پنجاه سال اینها دامن به آن زده‌اند، این جوانهای ما را که پنجاه سال است.

 • تربیت فاسد کرده‌اند، مراکز فحشا برایشان درست کرده‌اند، همه جا را مرکز فحشا قرار داده‌اند، سینماها که باید مرکز تربیت جوانهای ما باشد، مرکز فساد و مرکز فساد اخلاق بود، مدرسه‌ها که باید مرکز سازندگی باشد، نگذاشتند به آن طور باشد. جوانها که باید ذخیره این ملت باشند و مقدرات این مملکت را به دست بگیرند، نگذاشتند یک تربیت صحیح بشود که اینها بتوانند یک همچو کاری بکنند. الآن شما بعد از انقلاب هستید، یعنی در حال انقلاب، باز بعد از انقلاب نیست، الآن شما در حال انقلاب هستید. در همه جای دنیا حال انقلاب و بعد از انقلاب آشفتگی است. و - بحمدالله - ایران نه حال انقلابش آن طور آشفتگی بود؛ نه بعد از انقلاب. شما اگر انقلابهای بزرگ دنیا را ملاحظه کنید، فسادهایی که در این انقلابها بوده است، قتل عامهایی که بوده است، گرفتاریهایی که بعد از انقلاب بوده است، طرف مقایسه نیست با اینجا، نکته‌اش این است که این انقلاب، انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی آن مفسده‌هایی که در سایر انقلابات هست کم است در آن، لکن همه می‌دانیم، شما می‌دانید، ما می‌دانیم، دولت می‌داند، ملت می‌داند که آشفتگی زیاد است و الآن گرفتاری هم زیاد. و دستهای خبیثی هم هستند که در کارند که در توطئه هستند، و می‌خواهند نگذارند این نهضت ما به ثمر نهایی برسد. ما الآن یک مسائل بزرگ دیگر داریم که آن مسائل باید حل بشود. باید به آن برسیم تا یک دولت مستقری، یک مجلسی، یک رئیس جمهوری، یک قانون اساسی داشته باشیم، و بعد از اینکه اینها شد، آن وقت باز اول این است که سازندگی بشود، نه اینکه دولت نخواهد بشود، اینها شب و روز مشغول‌اند، لکن آشفتگی زیاد است. من که اینجا هستم شب و روز تقریباً مواجهم با این مشکلات. مشکلات مال شما تنها نیست. از هر جای ایران که می‌آیند مشکلات زیاد دارند و اتفاقاً هر گروهی که می‌آیند می‌گویند که مشکلات ما از همه جا بیشتر است. خرابی ما از همه جا بیشتر است، از بختیاریها می‌آیند همین را می‌گویند از اهواز می‌آیند همین را می‌گویند، از هر جا می‌آیند همین مسائل مطرح است.
  و ما نباید روحیه خودمان را از دست بدهیم برای مشکلات. با روحیه قوی شما
 • جوانها و متوجه‌های به خدا این مشکل بزرگی که عبارت از این رژیم فاسد بود آن را پس زدید و از بین بردید، این روحیه را حفظ کنید، این روحیه قوی را حفظ کنید؛ خدا با شماست. وقتی خدا با کسی باشد کارها درست می‌شود. البته پشت سر هر انقلاب مشکلات زیاد هست. لکن آنهایی که اعتقاد به این انقلاب دارند، ایمان به این نهضت دارند، این روحیه قویی‌ای که با آن روحیه قوی و آن ایمان راسخ و آن توجه به خدای تبارک و تعالی شما را پیش برد، مادامی که این روحیه محفوظ باشد، شما پیش می‌روید. حالا گاهی کندی دارد، گاهی تندی دارد، گرفتاری دارد، راه حق گرفتاری دارد؛ هر راه حقی مشکلات دارد. شیاطین نشسته‌اند سر راه حق که مردم را منحرف کنند، مال حالا نیست، زمان پیغمبر هم همین طور بوده، مشکلات پیغمبر از مشکلات ماها زیادتر بوده است. مشکلات امیرالمومنین - سلام الله علیه - از مشکلات ما بیشتر بوده، گرفتاری آنها از گرفتاری ما بیشتر بوده، آنها هم از دوستانشان مخالفت می‌دیدند، این دسته‌ای که قیام کردند در صفین (1)، در مقابل حضرت امیر ایستادند و شمشیر کشیدند به روی حضرت، اینها از دوستان حضرت بودند؛ مخلصین حضرت بودند، گرفتاری حضرت از مخلصینش شاید بیشتر بود تا از سایرین. امام حسن - سلام الله علیه - آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشت. اصحابی که توجه نداشتند که امام زمانشان روی چه نقشه دارد عمل می‌کند، با خیالهای کوچکشان، با افکار ناقصشان در مقابلش می‌ایستادند و غارتش کردند و اذیتش کردند، و - عرض می‌کنم که - شکستش دادند، معاهده با دشمنش کردند و هزار جور بساط درست کردند. شما گمان نکنید که این مشکلات برای من و شماست. هر چه مشکلات زیادتر باشد، اجرش زیادتر است؛ الهیتش زیادتر است. اگر آدم در حال خیلی وسعت، و در حال خیلی تفریح و تفرح، گرایش به اسلام بکند اینکه چیزی نیست. خوب، همه وقتی که وقت نتیجه بردن [است‌] حاضرند. آن روزی که برای اسلام زحمت پیش می‌آید، آن روزی که زحمت و مرارت

 • دارد، آن روزی که خون دارد، آن روزی که رنج دارد، آن روزی که با سرنیزه آدم مقابل است، آن روزی که با توپ و تانک مقابله می‌کند، آن روز، روزی است که مرد از غیرمرد تمیز داده می‌شود، مسلمان از غیرمسلمان. آن روز، روزی است که روز اجر است؛ روزی است که خداوند توجهش را به این ملت کرد.
  ایمان به خدا رمز پیروزی
  آن رمزی که شما را پیروز کرد که ایمان به خدا، توجه به خدا [بود] که من در قیافه شما دارم می‌بینم این را؛ این را حفظش کنید؛ گله نکنید از دیگران، شما برای خدا دارید می‌کنید. هر چه توانستید، اینهایی که مبتلا هستند، اینها را هم نجات بدهید. هر چه که نتوانستید، عذر دارید پیش خدا. هر چه ماها توانستیم، آنهایی که افتاده‌اند بایست دستشان را بگیریم.
  ضرورت نجات معتادان
  آنهایی که مبتلای به این مخدّرات هستند، اینها برادرهای ما هستند. و ما باید اینها را نجات بدهیم، با چشم پدری، برادری به اینها نگاه کنیم، اینها را هدایت کنیم، نجات بدهیم، کوشش کنیم برای نجات این جمعیت؛ نجات این ملت. شما با این عزم راسخ، با این قوه ایمان، پیاده آمده اید. خواهرها بالاتر پیاده آمده‌اند - و من خجلم از این عواطف، من خجالت می‌کشم که خودم اینجا نشسته‌ام و دوستانم این طور بیابانگردی می‌کنند. من دعاگوی شما هستم. خداوند ان شاء الله شما را حفظ کند. شما ذخیره اسلام هستید، شمایی که جوانهایی هستید که ذخایر این ملت هستید. این عواطف شما را پیروز کرد.
  تحول روحی در جوانها
  این تحول روحی، این تحولی که در جوانهای ما پیدا شد، این دست خدا بود؛ بشر نمی تواند در ارواح مردم این طور مؤثّر باشد. آن خداست که مقلِّب القلوب است، قلبها دست اوست، متحول می‌کند. قلبهای ضعیف را قوی می‌کند، آن قلبی که از یک پاسبان‌
 • می‌ترسید حالا مقابل توپ و تانک می‌رود، استقبال می‌کند از مردن، از شهادت، این کار خدا بود، خدا را در این امور باید دید؛ اعتمادتان به خدا باشد، توجه‌تان به خدا باشد؛ خلق از شما پذیرفتند یا نپذیرفتند، چیزی نیست. کوششتان همین باشد که برادرهای خودتان را نجات بدهید؛ ملت خودتان را نجات بدهید. کوشش این باشد که اسلام را ما بتوانیم در این مملکت، آن طوری که اسلام هست، آن طوری که خدای تبارک و تعالی مقرّر فرموده است، آن طور ما بتوانیم در ایران پیاده کنیم.
  راه طولانی است، و قوی باشید، قدرتمند باشید؛ اراده‌تان قوی باشد. ان شاء الله که این چهره‌های نورانی ذخیره برای اسلام باشد و متصل بشود این زمان به زمان ظهور مهدی - سلام الله علیه.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>