پایگاه گسترش آراء و اندیشه های امام خمینی رحمة الله علیه
جلد ۴ - صفحه ۲۰۷
ما آزادی می‌خواهیم. بچه‌های کوچولو داد می‌زنند «آزادی»، مردهای بزرگ هم داد می‌زنند «آزادی»، دانشگاهی هم فریاد می‌زند، غیردانشگاهی هم فریاد می‌زند، همه آزادی می‌خواهند. ایشان سلب آزادی یک ملت را کرده. کسی که سلب آزادی ملت را کرده، صالح نیست از برای سلطنت، و بر فرض اینکه سلطنت این قانونی بوده، الآن دیگر سلطان نیست ایشان. علاوه بر این، ما همه اینها را فرض می‌کنیم که واقعیتی داشته و ایشان هم سلطان بودند، ایشان هم [قانونی بودند]، الآن تمام ملت می‌گویند «ما نمی‌خواهیم»؛ الآن می‌گویند که «مرگ بر این سلطنت پهلوی!» این رفراندمی است که همه مردم، همه مردم در همه بلاد ایران دارند فریاد می‌زنند که ما نمی‌خواهیم. بازارها را می‌بندند، عرض می‌کنم که مؤسسه‌های دولتی را تعرض به آن می‌کنند همه؛ نمی‌خواهند او را؛ و بسا این شاه به حَسَب قانون اساسی، به حَسَب رأی ملت، شاه هست؛ اگر ملت رأی بر شاه ندهد، شاه نیست. الآن ملت ما می‌گوید که ما نمی‌خواهیم این را. یک جهتش هم این است که سلب آزادی ما را کرده است. پنجاه سال است پدرش و خودش سلب آزادی کرده [اند] و ما این را نمی‌خواهیم.
تسلیم سرمایه‌ها و منابع ایران به بیگانگان
یک جهت دیگر هم این است که منافع ما را فروخته به غیر. ما هر چه داشتیم اینها دادند به غیر؛ خدا نکند که دوام پیدا کند سلطنت این، چند سال دیگر. اگر این [شاه‌]، چند سال دیگر سلطنتش دوام پیدا کند، تمام این نفت ما را می‌دهد به امریکا و انگلستان و سایر ممالک دیگر؛ تمام نفت ما را دارد همین طوری می‌دهد، بدون اینکه معلوم باشد که این برای چه خرج می‌شود؛ چه جور هست. خوب، بله، می‌دانیم این را که از امریکا اسلحه می‌خرند؛ اسلحه‌هایی که فقط برای این است که پایگاه امریکایی درست بشود. نفت ما را می‌گیرند می‌دهند به امریکا. امریکا می‌خواهد یک پایگاه نظامی درست کند در ایران، در مقابل شوروی؛ نفت ما را می‌گیرد پایگاه برای خودش اینجا درست می‌کند! هم خود نفت را می‌برد، هم عوضش را می‌برد؛ عوضش هم به نفع خود او هست، والّا چه احتیاجی ایران دارد به اینطور اسلحه‌های بزرگی که بی‌اطلاع است اصلش لشکر