چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز پنج‌شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
 •   مصاحبه
  زمان: ۱۵ آبان ۱۳۵۷ / ۵ ذی الحجه ۱۳۹۸
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: لزوم انقراض سلسله پهلوی - تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی
  مصاحبه کننده: خبرنگار کانال دو - تلویزیون آلمان
  سؤال: [شاه ایران حکومت نظامی تشکیل داده است (۱)؛ نظر یا عکس العمل شما چیست؟]
  جواب: با این حکومت نظامی، مردم همان رفتار را می‌کنند که با حکومتهای نظامی دیگر کردند. و این دست و پا کردنها در ایران دیگر هیچ رنگی ندارد، و فایده‌ای برای شاه ندارد. شاه باید برود و چاره‌ای جز این نیست.
  - [آیا حضرتعالی سلطنت مشروطه را قانونی قبول خواهید کرد و اگر شاه استعفا بدهد و فرزندش جای او بنشیند مورد قبول شما خواهد بود؟]
  - هرگز سلطنت مشروطه مورد قبول ما و ملت نخواهد بود، بلکه رژیم سلطنتی باید از بین برود؛ و این سلسله هم بخصوص مورد تنفر این ملت است و باید از بین برود و مردم خودشان رژیمی را انتخاب کنند.
  - [موضع و روابط حضرتعالی، پس از اینکه حکومت اسلامی در ایران به قدرت برسد، در رابطه با کشورهای بزرگ دنیا، ابرقدرتها و کشورهای شرق و غرب و سایر کشورها چگونه خواهد بود؟]
  - تمام کشورها اگر احترام ما را حفظ کنند ما هم احترام متقابل را حفظ خواهیم کرد، و اگر کشورها و دولتها بخواهند به ما تحمیلی بکنند از آنها قبول نخواهیم کرد. نه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویم.
  - [راجع به مسلمانانی که در روسیه هستند؛ آیا مورد نظر شما هستند و کمکی بدیشان برای رهایی شان می‌توان کرد؟]
  - آنها برادران ما هستند. ما با تمام مسلمانان برادر هستیم و این یک اصل اسلامی است که هر مسلمانی باید به مسلمان دیگر کمک کند.

عضویت   لغو عضویت